ES fiskālās politikas sistēma

01-01-2018

Lai nodrošinātu ekonomiskās un monetārās savienības stabilitāti, ir vajadzīga spēcīga sistēma, kas pēc iespējas novērstu publisko finanšu nepietiekamu ilgtspējību. 2011. gada beigās tā dēvētā sešu tiesību aktu kopuma satvarā tika reformēts Stabilitātes un izaugsmes pakts. 2013. gada sākumā šajā jomā stājās spēkā vēl viena reforma – starpvaldību Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomikas un monetārajā savienībā, kurā ietilpst fiskālais pakts. Turklāt 2013. gada maijā stājās spēkā regula par valsts budžeta plānu projektu novērtēšanu (daļa no tā dēvētā divu tiesību aktu kopuma).

Lai nodrošinātu ekonomiskās un monetārās savienības stabilitāti, ir vajadzīga spēcīga sistēma, kas pēc iespējas novērstu publisko finanšu nepietiekamu ilgtspējību. 2011. gada beigās tā dēvētā sešu tiesību aktu kopuma satvarā tika reformēts Stabilitātes un izaugsmes pakts. 2013. gada sākumā šajā jomā stājās spēkā vēl viena reforma – starpvaldību Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomikas un monetārajā savienībā, kurā ietilpst fiskālais pakts. Turklāt 2013. gada maijā stājās spēkā regula par valsts budžeta plānu projektu novērtēšanu (daļa no tā dēvētā divu tiesību aktu kopuma).