Eiropas monetārā politika

01-02-2018

Eiropas Centrālo banku sistēmu (ECBS) veido ECB un visu ES dalībvalstu centrālās bankas. ECBS galvenais mērķis ir uzturēt cenu stabilitāti. Lai sasniegtu šo mērķi, ECB Padomes lēmumi balstās uz divu pīlāru monetārās politikas stratēģiju, un tie tiek īstenoti, izmantojot gan standarta, gan nestandarta monetārās politikas pasākumus. ECB standarta monetārās politikas svarīgākie instrumenti ir atklātā tirgus operācijas, pastāvīgās iespējas un obligāto rezervju turēšana. Reaģējot uz finanšu krīzi, ECB ir mainījusi arī savu komunikācijas stratēģiju, sniedzot perspektīvas norādes attiecībā uz ECB turpmāko procentu likmju politiku atkarībā no cenu stabilitātes perspektīvas, kā arī ir veikusi vairākus nestandarta monetārās politikas pasākumus. Viens no šādiem pasākumiem ir aktīvu un valsts obligāciju iegāde sekundārajā tirgū, lai saglabātu cenu stabilitāti un monetārās politikas transmisijas mehānisma efektivitāti.

Eiropas Centrālo banku sistēmu (ECBS) veido ECB un visu ES dalībvalstu centrālās bankas. ECBS galvenais mērķis ir uzturēt cenu stabilitāti. Lai sasniegtu šo mērķi, ECB Padomes lēmumi balstās uz divu pīlāru monetārās politikas stratēģiju, un tie tiek īstenoti, izmantojot gan standarta, gan nestandarta monetārās politikas pasākumus. ECB standarta monetārās politikas svarīgākie instrumenti ir atklātā tirgus operācijas, pastāvīgās iespējas un obligāto rezervju turēšana. Reaģējot uz finanšu krīzi, ECB ir mainījusi arī savu komunikācijas stratēģiju, sniedzot perspektīvas norādes attiecībā uz ECB turpmāko procentu likmju politiku atkarībā no cenu stabilitātes perspektīvas, kā arī ir veikusi vairākus nestandarta monetārās politikas pasākumus. Viens no šādiem pasākumiem ir aktīvu un valsts obligāciju iegāde sekundārajā tirgū, lai saglabātu cenu stabilitāti un monetārās politikas transmisijas mehānisma efektivitāti.