Zāles un medicīniskās ierīces

01-02-2018

Zāles un medicīniskās ierīces ir pakļautas vienotā tirgus noteikumiem, un tām ir tieša ietekme uz sabiedrības veselību. Ir izveidots stingrs tiesiskais regulējums, lai aizsargātu sabiedrības veselību un garantētu šo izstrādājumu drošumu. Tas aptver visu ciklu – no izmēģinājumiem un pārbaudēm līdz atļaujai laišanai tirgū, uzraudzībai un atsaukšanai. Piekļuve zālēm par pieņemamu cenu, cīņa pret mikrobu rezistenci, klīnisko izmēģinājumu ētiska norise un stimuli pētniecībai un izstrādei ir tikai daži no galvenajiem jautājumiem, ko ES risina šajā jomā. Lai neatpaliktu no zinātnes un tehnoloģijas attīstības un reaģētu uz jauniem veselības apdraudējumiem, likumdošanas un politikas pasākumi tiek regulāri izvērtēti un uzraudzīti ar turpmākiem pasākumiem.

Zāles un medicīniskās ierīces ir pakļautas vienotā tirgus noteikumiem, un tām ir tieša ietekme uz sabiedrības veselību. Ir izveidots stingrs tiesiskais regulējums, lai aizsargātu sabiedrības veselību un garantētu šo izstrādājumu drošumu. Tas aptver visu ciklu – no izmēģinājumiem un pārbaudēm līdz atļaujai laišanai tirgū, uzraudzībai un atsaukšanai. Piekļuve zālēm par pieņemamu cenu, cīņa pret mikrobu rezistenci, klīnisko izmēģinājumu ētiska norise un stimuli pētniecībai un izstrādei ir tikai daži no galvenajiem jautājumiem, ko ES risina šajā jomā. Lai neatpaliktu no zinātnes un tehnoloģijas attīstības un reaģētu uz jauniem veselības apdraudējumiem, likumdošanas un politikas pasākumi tiek regulāri izvērtēti un uzraudzīti ar turpmākiem pasākumiem.