Autotransports: tiesību aktu saskaņošana

01-02-2018

Bez attiecīgo dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanas izveidot vienotu Eiropas autotransporta tirgu nav iespējams. Eiropas Savienība ir pieņēmusi pasākumus nodokļu, tehniskajā, administratīvajā un sociālajā jomā.

Bez attiecīgo dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanas izveidot vienotu Eiropas autotransporta tirgu nav iespējams. Eiropas Savienība ir pieņēmusi pasākumus nodokļu, tehniskajā, administratīvajā un sociālajā jomā.