Autotransports: satiksmes un drošības normas

01-02-2018

Viens no ES mērķiem 2010.–2020. gada laikposmam bija Eiropas ceļu satiksmes drošības telpas izveide. Šajā jomā kompetence galvenokārt ir valstīm, savukārt ES pasākumos galvenā uzmanība ir pievērsta transportlīdzekļu tehniskajam stāvoklim, bīstamo kravu pārvadājumiem un drošībai uz autoceļu tīkliem.

Viens no ES mērķiem 2010.–2020. gada laikposmam bija Eiropas ceļu satiksmes drošības telpas izveide. Šajā jomā kompetence galvenokārt ir valstīm, savukārt ES pasākumos galvenā uzmanība ir pievērsta transportlīdzekļu tehniskajam stāvoklim, bīstamo kravu pārvadājumiem un drošībai uz autoceļu tīkliem.