Kultūra

01-04-2018

Eiropas Savienības rīcība kultūras jomā papildina dalībvalstu kultūras politiku dažādās nozarēs, piemēram, tas attiecas uz Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību, dažādu valstu kultūras iestāžu sadarbību vai radošo darbinieku mobilitāti. Uz kultūras nozari attiecas arī to līgumu noteikumi, kas nav tieši saistīti ar kultūras jomu.

Eiropas Savienības rīcība kultūras jomā papildina dalībvalstu kultūras politiku dažādās nozarēs, piemēram, tas attiecas uz Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību, dažādu valstu kultūras iestāžu sadarbību vai radošo darbinieku mobilitāti. Uz kultūras nozari attiecas arī to līgumu noteikumi, kas nav tieši saistīti ar kultūras jomu.