Vispārējā un profesionālā izglītība

01-09-2017

Saskaņā ar subsidiaritātes principu galvenā atbildība par izglītības un apmācības politiku ir dalībvalstīm, un Eiropas Savienībai ir tikai atbalsta loma. Tomēr dažas problēmas ir kopīgas visām dalībvalstīm – sabiedrības novecošana, darbaspēka prasmju trūkums, konkurence pasaules tirgū un agrīnā pirmsskolas izglītība –, tādēļ to risināšanai ir vajadzīga kopēja atbildes reakcija, un valstīm ir jāsadarbojas, mācoties citai no citas[1].

Saskaņā ar subsidiaritātes principu galvenā atbildība par izglītības un apmācības politiku ir dalībvalstīm, un Eiropas Savienībai ir tikai atbalsta loma. Tomēr dažas problēmas ir kopīgas visām dalībvalstīm – sabiedrības novecošana, darbaspēka prasmju trūkums, konkurence pasaules tirgū un agrīnā pirmsskolas izglītība –, tādēļ to risināšanai ir vajadzīga kopēja atbildes reakcija, un valstīm ir jāsadarbojas, mācoties citai no citas[1].