Dienvidāzija

01-01-2018

Āzija ir pasaules lielākais un apdzīvotākais kontinents, un ģeostratēģiskā ziņā tā ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienībai, kura veido aizvien ciešākas saiknes ar Dienvidāzijas valstīm kā ietekmīga ekonomikas dalībniece un ļoti nozīmīga līdzekļu devēja attīstības un palīdzības jomā. Eiropas Savienība tiecas veicināt institucionālo attīstību, demokrātiju, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu, un tai rūp arī drošības situācija reģionā, jo īpaši saistībā ar Kašmiras konfliktu un situāciju Afganistānā. Eiropas Parlaments uzrauga situāciju Dienvidāzijā un ir atbalstījis ES palīdzību Covid-19 krīzes un tās radītās ietekmes risināšanai šajā reģionā, tostarp mērķtiecīgu atbalstu visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām.

Āzija ir pasaules lielākais un apdzīvotākais kontinents, un ģeostratēģiskā ziņā tā ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienībai, kura veido aizvien ciešākas saiknes ar Dienvidāzijas valstīm kā ietekmīga ekonomikas dalībniece un ļoti nozīmīga līdzekļu devēja attīstības un palīdzības jomā. Eiropas Savienība tiecas veicināt institucionālo attīstību, demokrātiju, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu, un tai rūp arī drošības situācija reģionā, jo īpaši saistībā ar Kašmiras konfliktu un situāciju Afganistānā. Eiropas Parlaments uzrauga situāciju Dienvidāzijā un ir atbalstījis ES palīdzību Covid-19 krīzes un tās radītās ietekmes risināšanai šajā reģionā, tostarp mērķtiecīgu atbalstu visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām.