Austrumāzija

01-01-2018

Āzija ir vislielākais un visapdzīvotākais kontinents un ģeostratēģiskā ziņā ļoti nozīmīgs Eiropas Savienībai. ES ir trīs stratēģiskie partneri Austrumāzijā – Ķīna, Japāna un Korejas Republika. Reģions saskaras ar drošības problēmām, piemēram, Ziemeļkorejas kodolproblēmu un strīdiem par teritorijām Dienvidķīnas jūrā. ES ir ietekmīga ekonomikas dalībniece un vadošā līdzekļu devēja palīdzības un attīstības jomā, cenšoties veicināt institucionālo attīstību, demokrātiju, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu.

Āzija ir vislielākais un visapdzīvotākais kontinents un ģeostratēģiskā ziņā ļoti nozīmīgs Eiropas Savienībai. ES ir trīs stratēģiskie partneri Austrumāzijā – Ķīna, Japāna un Korejas Republika. Reģions saskaras ar drošības problēmām, piemēram, Ziemeļkorejas kodolproblēmu un strīdiem par teritorijām Dienvidķīnas jūrā. ES ir ietekmīga ekonomikas dalībniece un vadošā līdzekļu devēja palīdzības un attīstības jomā, cenšoties veicināt institucionālo attīstību, demokrātiju, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu.