Dienvidaustrumāzija

01-01-2018

ES veido ciešākas saites ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un veicina reģionālo integrāciju ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN). ES ir ietekmīga ekonomikas dalībniece Dienvidaustrumāzijā un nozīmīga līdzekļu devēja attīstības un palīdzības jomā. Tā cenšas veicināt institucionālo attīstību, demokrātiju, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu šī reģiona valstīs. ES ir ģeostratēģiskas bažas saistībā ar šo reģionu, piemēram, strīds par Dienvidķīnas jūru, un raizes par vides problēmām Mekongas apakšreģionā. ES ir mobilizējusi “Team Europe” paketi vairāk nekā 800 miljonu EUR apmērā, lai novērstu Covid-19 pandēmiju reģionā un mazinātu tās sociālekonomisko ietekmi.

ES veido ciešākas saites ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un veicina reģionālo integrāciju ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN). ES ir ietekmīga ekonomikas dalībniece Dienvidaustrumāzijā un nozīmīga līdzekļu devēja attīstības un palīdzības jomā. Tā cenšas veicināt institucionālo attīstību, demokrātiju, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu šī reģiona valstīs. ES ir ģeostratēģiskas bažas saistībā ar šo reģionu, piemēram, strīds par Dienvidķīnas jūru, un raizes par vides problēmām Mekongas apakšreģionā. ES ir mobilizējusi “Team Europe” paketi vairāk nekā 800 miljonu EUR apmērā, lai novērstu Covid-19 pandēmiju reģionā un mazinātu tās sociālekonomisko ietekmi.