Patvēruma politika

01-03-2018

ES patvēruma politikas mērķis ir piešķirt attiecīgu statusu jebkuram trešās valsts pilsonim, kurš pieprasa starptautisku aizsardzību kādā no dalībvalstīm, un nodrošināt neizraidīšanas principa ievērošanu. Šajā nolūkā Savienība cenšas izstrādāt kopēju Eiropas patvēruma sistēmu.

ES patvēruma politikas mērķis ir piešķirt attiecīgu statusu jebkuram trešās valsts pilsonim, kurš pieprasa starptautisku aizsardzību kādā no dalībvalstīm, un nodrošināt neizraidīšanas principa ievērošanu. Šajā nolūkā Savienība cenšas izstrādāt kopēju Eiropas patvēruma sistēmu.