Resursu efektīva izmantošana un aprites ekonomika

01-04-2018

Gan iepriekšējie, gan pašreizējie resursu izmantošanas modeļi ir radījuši augstu piesārņojuma līmeni, vides degradāciju un dabas resursu noplicināšanos. ES atkritumu politikai ir ilga vēsture, un tradicionāli tā ir bijusi vērsta uz vides ziņā ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu. Ceļvedim par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā un aprites ekonomikas tiesību aktu paketei vajadzētu mainīt šo tendenci, līdz 2050. gadam pārveidojot ES ekonomiku par ilgtspējīgu ekonomiku. Ar aprites ekonomikas tiesību aktu paketē ietilpstošajām četrām jaunajām direktīvām par atkritumiem tiek izvirzīti jauni mērķi atkritumu apsaimniekošanas jomā attiecībā uz novēršanu, atkārtotu izmantošanu, pārstrādāšanu un atkritumu apglabāšanu.

Gan iepriekšējie, gan pašreizējie resursu izmantošanas modeļi ir radījuši augstu piesārņojuma līmeni, vides degradāciju un dabas resursu noplicināšanos. ES atkritumu politikai ir ilga vēsture, un tradicionāli tā ir bijusi vērsta uz vides ziņā ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu. Ceļvedim par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā un aprites ekonomikas tiesību aktu paketei vajadzētu mainīt šo tendenci, līdz 2050. gadam pārveidojot ES ekonomiku par ilgtspējīgu ekonomiku. Ar aprites ekonomikas tiesību aktu paketē ietilpstošajām četrām jaunajām direktīvām par atkritumiem tiek izvirzīti jauni mērķi atkritumu apsaimniekošanas jomā attiecībā uz novēršanu, atkārtotu izmantošanu, pārstrādāšanu un atkritumu apglabāšanu.