Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā

24-03-2017

ES ir unikāls veidojums, kurā ir vairāk nekā 500 miljoni iedzīvotāju, kas runā aptuveni 80 dažādās valodās, un, lai gan daudzvalodība ir viena no galvenajām šā veidojuma iezīmēm, tā arī rada lielākās problēmas patiesi integrētas ES izveidē. Valodu barjeras izteikti ietekmē pārrobežu sabiedriskos pakalpojumus, kopīgas Eiropas identitātes sekmēšanu, darba ņēmēju mobilitāti un pārrobežu e-komerciju un tirdzniecību digitālā vienotā tirgus kontekstā. Jaunas tehnoloģiskas pieejas, kas balstās uz pieaugošu skaitļošanas jaudu un piekļuvi lielam datu apjomam, padara valodu tehnoloģijas (HLT) par reālu risinājumu valodu barjeru pārvarēšanai. Tomēr vairāki sarežģījumi, piemēram, tirgus sadrumstalotība un nepietiekamas un nekoordinētas finansēšanas stratēģijas, kavē Eiropas HLT kopienu, tostarp pētniecību un rūpniecību. oficiālo nostāju.

ES ir unikāls veidojums, kurā ir vairāk nekā 500 miljoni iedzīvotāju, kas runā aptuveni 80 dažādās valodās, un, lai gan daudzvalodība ir viena no galvenajām šā veidojuma iezīmēm, tā arī rada lielākās problēmas patiesi integrētas ES izveidē. Valodu barjeras izteikti ietekmē pārrobežu sabiedriskos pakalpojumus, kopīgas Eiropas identitātes sekmēšanu, darba ņēmēju mobilitāti un pārrobežu e-komerciju un tirdzniecību digitālā vienotā tirgus kontekstā. Jaunas tehnoloģiskas pieejas, kas balstās uz pieaugošu skaitļošanas jaudu un piekļuvi lielam datu apjomam, padara valodu tehnoloģijas (HLT) par reālu risinājumu valodu barjeru pārvarēšanai. Tomēr vairāki sarežģījumi, piemēram, tirgus sadrumstalotība un nepietiekamas un nekoordinētas finansēšanas stratēģijas, kavē Eiropas HLT kopienu, tostarp pētniecību un rūpniecību. oficiālo nostāju.

Ārējais autors

Rafael RIVERA PASTOR, Iclaves S.L. Carlota TARÍN QUIRÓS, Iclaves S.L. Juan Pablo VILLAR GARCÍA, Iclaves S.L. Prof. Toni BADIA CARDÚS, PhD, Universitat Pompeu Fabra Prof. Maite MELERO NOGUÉS, PhD, Universitat Pompeu Fabra