īss pētījuma izklāsts - Eiropas divu triljonu euro dividende: Eiropas integrācijas trūkuma radīto izmaksu attēlojums, 2019–2024

18-04-2019

Šajā dokumentā īsumā ir izklāstīts pētījums, kurā apkopots pašlaik notiekošais darbs pie ilgtermiņa projekta, kura mērķis ir noteikt un analizēt Eiropas integrācijas trūkuma radītās izmaksas vairākās politikas jomās. Šis jēdziens, ko Eiropas Parlaments pirmo reizi izmantoja pagājušā gadsimta 80. gados, šajā pētījumā izmantots, lai mūsdienu Eiropas ekonomikā skaitliski izmērītu ieguvumu efektivitātes ziņā, kuru iespējamos panākt, īstenojot vairākas Parlamenta nesen atbalstītas politikas iniciatīvas — no plašāka un dziļāka digitālā vienotā tirgus līdz sistemātiskākai valstu un Eiropas aizsardzības politikas koordinācijai vai ciešākai sadarbībai nolūkā apkarot uzņēmumu ienākuma nodokļa apiešanu. Minētais labums galvenokārt tiek mērīts kā radītais papildu IKP vai publisko resursu racionālāka izmantošana. Jaunākā analīze rāda, ka Eiropas (ES-28) ekonomika varētu iegūt vairāk nekā 2200 miljardus EUR, ja Savienības iestādes vairākās specifiskās jomās pieņemtu Parlamenta atbalstītās politikas un ja šīs politikas pēc tam pilnībā tiktu īstenotas desmit gadu laikā, proti, no 2019. gada līdz 2029. gadam. Minētais ieguvums būtu divu triljonu euro dividende jeb ES kopējā IKP (2017. gadā — 15,3 triljoni EUR) palielinājums par aptuveni 14 %. Ir iecerēts, ka pētījums sniegs ieguldījumu notiekošajās diskusijās par Eiropas Savienības politikas prioritātēm nākamajam piecu gadu institucionālajam ciklam (no 2019. gada līdz 2024. gadam).

Šajā dokumentā īsumā ir izklāstīts pētījums, kurā apkopots pašlaik notiekošais darbs pie ilgtermiņa projekta, kura mērķis ir noteikt un analizēt Eiropas integrācijas trūkuma radītās izmaksas vairākās politikas jomās. Šis jēdziens, ko Eiropas Parlaments pirmo reizi izmantoja pagājušā gadsimta 80. gados, šajā pētījumā izmantots, lai mūsdienu Eiropas ekonomikā skaitliski izmērītu ieguvumu efektivitātes ziņā, kuru iespējamos panākt, īstenojot vairākas Parlamenta nesen atbalstītas politikas iniciatīvas — no plašāka un dziļāka digitālā vienotā tirgus līdz sistemātiskākai valstu un Eiropas aizsardzības politikas koordinācijai vai ciešākai sadarbībai nolūkā apkarot uzņēmumu ienākuma nodokļa apiešanu. Minētais labums galvenokārt tiek mērīts kā radītais papildu IKP vai publisko resursu racionālāka izmantošana. Jaunākā analīze rāda, ka Eiropas (ES-28) ekonomika varētu iegūt vairāk nekā 2200 miljardus EUR, ja Savienības iestādes vairākās specifiskās jomās pieņemtu Parlamenta atbalstītās politikas un ja šīs politikas pēc tam pilnībā tiktu īstenotas desmit gadu laikā, proti, no 2019. gada līdz 2029. gadam. Minētais ieguvums būtu divu triljonu euro dividende jeb ES kopējā IKP (2017. gadā — 15,3 triljoni EUR) palielinājums par aptuveni 14 %. Ir iecerēts, ka pētījums sniegs ieguldījumu notiekošajās diskusijās par Eiropas Savienības politikas prioritātēm nākamajam piecu gadu institucionālajam ciklam (no 2019. gada līdz 2024. gadam).