Privāto ieguldījumu veicināšana kultūras nozarē

15-07-2011

Šajā pētījumā aplūkotas privāto ieguldījumu veicināšanas tendences kultūras nozarē ES dalībvalstīs. Pētījumā izmantoti empīriski dati, kas iegūti, veicot anketēšanu, gadījumu izpēti piecās dalībvalstīs un kabineta pētījumus. Pētījumā sniegts pārskats par mehānismiem un pasākumiem, ko izmanto privāto ieguldījumu veicināšanai, tostarp par tiesisko regulējumu nodokļu jomā (kultūras patēriņa un uzņēmējdarbības un filantropiskās darbības veicināšana), finanšu un banku finansējuma piešķiršanas mehānismiem un starpniecības mehānismiem. Pētījumā ir salīdzināta situācija kultūrai novirzīto privāto ieguldījumu jomā Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropā.

Šajā pētījumā aplūkotas privāto ieguldījumu veicināšanas tendences kultūras nozarē ES dalībvalstīs. Pētījumā izmantoti empīriski dati, kas iegūti, veicot anketēšanu, gadījumu izpēti piecās dalībvalstīs un kabineta pētījumus. Pētījumā sniegts pārskats par mehānismiem un pasākumiem, ko izmanto privāto ieguldījumu veicināšanai, tostarp par tiesisko regulējumu nodokļu jomā (kultūras patēriņa un uzņēmējdarbības un filantropiskās darbības veicināšana), finanšu un banku finansējuma piešķiršanas mehānismiem un starpniecības mehānismiem. Pētījumā ir salīdzināta situācija kultūrai novirzīto privāto ieguldījumu jomā Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropā.

Ārējais autors

Vesna Čopič (Lead researcher), Aleksandra Uzelac (Study coordinator), Jaka Primorac, Daniela Angelina Jelinčić, Andrej Srakar and Ana Žuvela (IMO - Institute for International Relations)