Eiropas kvalifikāciju sistēmas īstenošanas gaita

15-03-2012

EKS ir instruments, kura mērķis ir veicināt darba ņēmēju un izglītojamo personu mobilitāti un mūžizglītību, savstarpēji salīdzinot valstu kvalifikāciju sistēmas. Analizējot atbilstību, īstenošanu un pirmos rezultātus, var secināt, ka, lai gan EKS īstenošanu varētu vērtēt kā sekmīgu, ir konstatētas dažas būtiskas problēmas, kuras var nopietni ietekmēt EKS pilnīgu un ticamu īstenošanu. Tomēr ir aicinājums turpināt EKS īstenošanu ar nosacījumu, ka ir ievēroti pareizie priekšnosacījumi.

EKS ir instruments, kura mērķis ir veicināt darba ņēmēju un izglītojamo personu mobilitāti un mūžizglītību, savstarpēji salīdzinot valstu kvalifikāciju sistēmas. Analizējot atbilstību, īstenošanu un pirmos rezultātus, var secināt, ka, lai gan EKS īstenošanu varētu vērtēt kā sekmīgu, ir konstatētas dažas būtiskas problēmas, kuras var nopietni ietekmēt EKS pilnīgu un ticamu īstenošanu. Tomēr ir aicinājums turpināt EKS īstenošanu ar nosacījumu, ka ir ievēroti pareizie priekšnosacījumi.

Ārējais autors

Simon Broek, Bert-Jan Buiskool, Marcia van Oploo and Suzanne de Visser (Panteia/Research voor Beleid)