Muitas sadarbība brīvības, drošības un tiesiskuma telpā - Muitas nozīme ES ārējās robežas pārvaldībā

15-04-2011

Šajā pētījumā salīdzināta muitas pašreizējā un vēlamā loma ārējo robežu pārvaldībā. Muitas un robežsardzes līdzdalības būtiskās atšķirības, ar ko saskaramies, kavē netraucētu robežkontroli un rada drošības apdraudējumus Eiropas Savienībai un tās iedzīvotājiem, tostarp teroristu uzbrukumu draudus. Šajā pētījumā analizēti šo atšķirību iemesli un ierosināti piemēroti un starptautiskajiem standartiem atbilstoši risinājumi.

Šajā pētījumā salīdzināta muitas pašreizējā un vēlamā loma ārējo robežu pārvaldībā. Muitas un robežsardzes līdzdalības būtiskās atšķirības, ar ko saskaramies, kavē netraucētu robežkontroli un rada drošības apdraudējumus Eiropas Savienībai un tās iedzīvotājiem, tostarp teroristu uzbrukumu draudus. Šajā pētījumā analizēti šo atšķirību iemesli un ierosināti piemēroti un starptautiskajiem standartiem atbilstoši risinājumi.

Ārējais autors

Peter HOBBING (Under coordination of the Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies - CEPS)