Publiskais iepirkums un kohēzijas politika

15-06-2012

Šajā pētījumā analizēta saikne starp divām nozīmīgām publisko interešu jomām — publisko iepirkumu un kohēzijas politiku. Sākumā paskaidrots, kā un kurās jomās publiskais iepirkums tiek piemērots kohēzijas politikas kontekstā. Pēc tam izvērtēts pašreizējais stāvoklis ES, iepirkuma noteikumu transponēšana valstu tiesību aktos un tiesiskā regulējuma reforma. Pētījumā galvenā uzmanība pievērsta iepirkuma nozīmei ES kohēzijas politikā. Izmantoti uzskatāmi praktiskās pieredzes piemēri, lai papildinātu dokumentācijas izpētē iegūto informāciju. Pamatojoties uz vairākām intervijām ar kohēzijas politikas praktiķiem, pētījuma nobeigumā izstrādāti vairāki ieteikumi.

Šajā pētījumā analizēta saikne starp divām nozīmīgām publisko interešu jomām — publisko iepirkumu un kohēzijas politiku. Sākumā paskaidrots, kā un kurās jomās publiskais iepirkums tiek piemērots kohēzijas politikas kontekstā. Pēc tam izvērtēts pašreizējais stāvoklis ES, iepirkuma noteikumu transponēšana valstu tiesību aktos un tiesiskā regulējuma reforma. Pētījumā galvenā uzmanība pievērsta iepirkuma nozīmei ES kohēzijas politikā. Izmantoti uzskatāmi praktiskās pieredzes piemēri, lai papildinātu dokumentācijas izpētē iegūto informāciju. Pamatojoties uz vairākām intervijām ar kohēzijas politikas praktiķiem, pētījuma nobeigumā izstrādāti vairāki ieteikumi.

Ārējais autors

Jürgen Pucher, Christine Hamza, Michael Leckey and Herta Tödtling–Schönhofer (Metis GmbH)