ES transporta infrastruktūras finansēšanas instrumenti

15-06-2012

Šajā pētījumā ir sniegts pārskats par svarīgākajiem spēkā esošajiem un turpmākajiem finanšu instrumentiem un finansējuma avotiem ES transporta infrastruktūrai, jo īpaši TEN-T. Turklāt tajā iekļauta analītiskāka diskusija par šiem instrumentiem, ņemot vērā pārmaiņas politikas pamatnostādnēs.

Šajā pētījumā ir sniegts pārskats par svarīgākajiem spēkā esošajiem un turpmākajiem finanšu instrumentiem un finansējuma avotiem ES transporta infrastruktūrai, jo īpaši TEN-T. Turklāt tajā iekļauta analītiskāka diskusija par šiem instrumentiem, ņemot vērā pārmaiņas politikas pamatnostādnēs.

Ārējais autors

Huib van Essen and Linda Brinke (CE Delft) , Robert Bain and Nigel Smith (ITS Leeds) , Ian Skinner (TEPR)