Pilsētu loma kohēzijas politikā 2014.–2020. gadam

14-08-2014

Urbānajiem reģioniem ir liela nozīme reģionālajā attīstībā. 2007.–2013. gada plānošanas periodā pilsētas un urbānās teritorijas galveno ieguldījumu sniedza projektu līmenī. 2014.–2020. gada plānošanas periodā urbānajām teritorijām paredzēta lielāka loma kohēzijas politikā. Tomēr praksē pilsētu loma joprojām šķiet līdzīga mēroga. Tā kā plānošanas posms ir gandrīz pabeigts, iespējas ietekmēt jauno programmu izstrādi tagad ir ierobežotas. Nākamā iespēja iesaistīt pilsētas būs partnerību ietvaros plānošanas perioda laikā.

Urbānajiem reģioniem ir liela nozīme reģionālajā attīstībā. 2007.–2013. gada plānošanas periodā pilsētas un urbānās teritorijas galveno ieguldījumu sniedza projektu līmenī. 2014.–2020. gada plānošanas periodā urbānajām teritorijām paredzēta lielāka loma kohēzijas politikā. Tomēr praksē pilsētu loma joprojām šķiet līdzīga mēroga. Tā kā plānošanas posms ir gandrīz pabeigts, iespējas ietekmēt jauno programmu izstrādi tagad ir ierobežotas. Nākamā iespēja iesaistīt pilsētas būs partnerību ietvaros plānošanas perioda laikā.