Sauszemes kravas – kāpēc ES nosūtītāji priekšroku dod autopārvadājumiem, nevis pārvadājumiem pa dzelzceļu

16-03-2015

Šis ir pētījums par to, kas ietekmē nosūtītāju izvēli attiecībā uz transporta veidu Eiropas Savienībā, izceļot, kāpēc viņi bieži vien priekšroku dod autoceļiem, nevis dzelzceļam. Pētījums, kura pamatā ir kravas pārvadājumu ilgtermiņa tendenču analīze, vairākas nacionālās konkrētu gadījumu izpētes (Vācijā, Polijā, Francijā, Itālijā un Spānijā) un nozares pārstāvju aptaujāšana, noskaidro, kādi galvenie faktori liek izšķirties par labu attiecīga pārvadājumu veida izvēlei. Noslēguma daļā tiek sniegti ieteikumi par izšķirošajiem elementiem efektīvā stratēģijā, ar kuru panākt intensīvāku sliežu transporta izmantošanu, balstoties uz atziņām, kas gūtas iepriekšējās politikas pieredzē.

Šis ir pētījums par to, kas ietekmē nosūtītāju izvēli attiecībā uz transporta veidu Eiropas Savienībā, izceļot, kāpēc viņi bieži vien priekšroku dod autoceļiem, nevis dzelzceļam. Pētījums, kura pamatā ir kravas pārvadājumu ilgtermiņa tendenču analīze, vairākas nacionālās konkrētu gadījumu izpētes (Vācijā, Polijā, Francijā, Itālijā un Spānijā) un nozares pārstāvju aptaujāšana, noskaidro, kādi galvenie faktori liek izšķirties par labu attiecīga pārvadājumu veida izvēlei. Noslēguma daļā tiek sniegti ieteikumi par izšķirošajiem elementiem efektīvā stratēģijā, ar kuru panākt intensīvāku sliežu transporta izmantošanu, balstoties uz atziņām, kas gūtas iepriekšējās politikas pieredzē.

Ārējais autors

Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Simon Ellis, Davide Ranghetti, Konrad Bablinski, Christoph Vollath and Carl Soutra