Multimodālie pārvadājumi uz ES ostām un no tām

16-03-2015

Šajā pētījumā ir analizēts multimodālo pārvadājumu īpatsvars kravu pārvadājumu apjomā ES ostās. Tajā ir apkopoti dati par transportu ostās un tā īpašībām un analizēti dažādie transporta veidi, ko izmanto, lai preces no ostām nogādātu to galamērķī, tostarp pārkraušana, tuvsatiksmes kuģošana un kravu pārvadājumi iekšzemes ostās un no tām. Tas papildina novērtējumu par progresu, kas panākts virzībā uz politisko mērķu sasniegšanu attiecībā uz autotransporta aizstāšanu ar citiem transporta veidiem.

Šajā pētījumā ir analizēts multimodālo pārvadājumu īpatsvars kravu pārvadājumu apjomā ES ostās. Tajā ir apkopoti dati par transportu ostās un tā īpašībām un analizēti dažādie transporta veidi, ko izmanto, lai preces no ostām nogādātu to galamērķī, tostarp pārkraušana, tuvsatiksmes kuģošana un kravu pārvadājumi iekšzemes ostās un no tām. Tas papildina novērtējumu par progresu, kas panākts virzībā uz politisko mērķu sasniegšanu attiecībā uz autotransporta aizstāšanu ar citiem transporta veidiem.