Kohēzijas politikas stratēģiskā saskaņotība: 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas perioda salīdzinājums

16-02-2015

Šā pētījuma mērķis ir novērtēt 2014.–2020. gada kohēzijas politikas stratēģiskās saskaņotības attīstību un īstenošanu. Pamatojoties uz dalībvalstu iestāžu dokumentu analīzi un darbinieku intervijām, pētījumā ir konstatēts, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu kopumā ir vērojami uzlabojumi, bet tajā ir arī uzsvērts, ka ES un dalībvalstīs pastāv vairākas problēmas saistībā ar stratēģiski saskaņotas pieejas nodrošināšanu starp dažādiem Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem un citām ES politikas jomām.

Šā pētījuma mērķis ir novērtēt 2014.–2020. gada kohēzijas politikas stratēģiskās saskaņotības attīstību un īstenošanu. Pamatojoties uz dalībvalstu iestāžu dokumentu analīzi un darbinieku intervijām, pētījumā ir konstatēts, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu kopumā ir vērojami uzlabojumi, bet tajā ir arī uzsvērts, ka ES un dalībvalstīs pastāv vairākas problēmas saistībā ar stratēģiski saskaņotas pieejas nodrošināšanu starp dažādiem Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem un citām ES politikas jomām.