Pieaugušo izglītība un brīvpieejas izglītības resursi

15-09-2015

Pētījumā analizēts brīvpieejas izglītības resursu pašreizējais izmantojums pieaugušo izglītībā, novērtēts tā potenciāls un sniegti ieteikumi politikas veidotājiem, ņemot vērā Eiropas Komisijas politikas pamatnostādnes. Darba pamatā izmantots jauns pētījums par vairāk nekā 12 dalībvalstīm, papildinot vairāku projektu, tostarp POERUP („Brīvpieejas izglītības resursu izmantošanas politika”), ietvaros iepriekš veiktu pētījumu apkopojumu un 2014.–2015. gadā veiktu pētījumu Kopīgā pētniecības centra vajadzībām par kopīgiem brīvpieejas izglītības resursiem, un vēl divus jaunākus pētījumus, kas veikti Kopīgā pētniecības centra un mūžizglītības programmas vajadzībām.

Pētījumā analizēts brīvpieejas izglītības resursu pašreizējais izmantojums pieaugušo izglītībā, novērtēts tā potenciāls un sniegti ieteikumi politikas veidotājiem, ņemot vērā Eiropas Komisijas politikas pamatnostādnes. Darba pamatā izmantots jauns pētījums par vairāk nekā 12 dalībvalstīm, papildinot vairāku projektu, tostarp POERUP („Brīvpieejas izglītības resursu izmantošanas politika”), ietvaros iepriekš veiktu pētījumu apkopojumu un 2014.–2015. gadā veiktu pētījumu Kopīgā pētniecības centra vajadzībām par kopīgiem brīvpieejas izglītības resursiem, un vēl divus jaunākus pētījumus, kas veikti Kopīgā pētniecības centra un mūžizglītības programmas vajadzībām.

Ārējais autors

Paul Bacsich, with additional research from Giles Pepler, Sara Frank Bristow, Ebba Ossiannilsson, Alistair Creelman, Eva Szalma and Ilmars Slaidins (Sero Consulting Ltd, the UK)