Iepriekšējie notikumi

EU flag with coins
Uzklausīšanas ECON

On Tuesday 30 May 2023, from 14:30 to 16:30, the ECON Committee held a public hearing on " EU Listing Act: Is the EU Listings Regime fit for purpose?".

Semināri EPRS

You are invited to come to the European Parliament's new Info Hub – to the left of the European Parliament's main entrance (Esplanade Solidarność, Brussels) – to have a conversation with Luisa Antunes, policy expert at the European Parliamentary Research Service, to learn more about EU measures against antibiotic resistance.

European Union and UK
Uzklausīšanas AFET

On 25 May 2023, the Committee on Foreign Affairs and the Committee on International Trade will hold a hearing on the implementation of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement that has been in force since 1 May 2021. Members will discuss with four expert speakers how unprecedented arrangements with a third country have been implemented so far.

European Union and UK
Uzklausīšanas INTA

On 25 May 2023, the Committee on Foreign Affairs and the Committee on International Trade will hold a hearing on the implementation of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement that has been in force since 1 May 2021.

Save Cruelty Free Cosmetics
Uzklausīšanas ENVI

On Thursday 25 May, from 9.00, ENVI will hold a hearing on the European Citizens’ Initiative: ‘Save cruelty-free cosmetics – Commit to a Europe without animal testing’. The AGRI and PETI Committees will be associated.

Interparliamentary Committee meeting
Citi pasākumi TRAN

The TRAN Committee will hold an interparliamentary committee meeting on Reaching the transport objectives of Fit for 55 at national level - opportunities and challenges. The purpose of the meeting is to exchange views with Members from National Parliaments on the realities and experiences of Member States in working towards achieving the transport objectives of the Fit for 55 package.

Rabit drawing with "Save Cruelty Free Cosmetics" text
Citi pasākumi PETI ENVI AGRI

On 25 May, ENVI will hold a hearing on the European Citizens’ Initiative: ‘Save cruelty-free cosmetics – Commit to a Europe without animal testing’. The AGRI and PETI Committees will be associated.

AFET Hearing
Uzklausīšanas AFET

On 24 May 2023, the Committee on Foreign Affairs will hold a hearing on the EU relations with Latin America, a region of strategic importance for the EU with long-standing history of shared common values and cultures. In the recent past the relations have faced some hurdles, which have enabled other global actors such as Russia and China to step in and promote their agendas.

Uzklausīšanas

Saskaņā ar Reglamenta 193. pantu komiteja var organizēt ekspertu uzklausīšanas, ja atzīst to par svarīgu darbam ar konkrēto jautājumu. Uzklausīšanas var kopīgi organizēt arī divas vai vairākas komitejas. Vairums komiteju organizē regulāras uzklausīšanas, jo tā var uzklausīt ekspertu viedokli un apspriest svarīgākos jautājumus. Šajā lappusē var atrast visu informāciju, kas pieejama par komiteju rīkotajām uzklausīšanām, tostarp programmas, plakātus un runātāju iesūtītos materiālus.

Semināri

Politikas departamentu un Zinātniskās perspektīvikas nodaļas (STOA) organizēti un saskaņā ar Finanšu regulu pārvaldīti semināri. Semināri var nebūt publiski, tomēr tos var rīkot komiteju sanāksmju laikā.

EPRS apaļā galda sarunas par politiku un grāmatu apspriešana

EPRS apaļā galda sarunas par politiku un grāmatu apspriešana

Citi pasākumi

Visi pārējie ar politiku saistītie pasākumi.