Gaidāmie notikumi

EPRS Policy Talks 2023-2024
Semināri EPRS

What is the EU doing to step up its defence and to promote peace?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Suzana Anghel, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

Uzklausīšanas

Saskaņā ar Reglamenta 193. pantu komiteja var organizēt ekspertu uzklausīšanas, ja atzīst to par svarīgu darbam ar konkrēto jautājumu. Uzklausīšanas var kopīgi organizēt arī divas vai vairākas komitejas. Vairums komiteju organizē regulāras uzklausīšanas, jo tā var uzklausīt ekspertu viedokli un apspriest svarīgākos jautājumus. Šajā lappusē var atrast visu informāciju, kas pieejama par komiteju rīkotajām uzklausīšanām, tostarp programmas, plakātus un runātāju iesūtītos materiālus.

Semināri

Politikas departamentu un Zinātniskās perspektīvikas nodaļas (STOA) organizēti un saskaņā ar Finanšu regulu pārvaldīti semināri. Semināri var nebūt publiski, tomēr tos var rīkot komiteju sanāksmju laikā.

EPRS apaļā galda sarunas par politiku un grāmatu apspriešana

EPRS apaļā galda sarunas par politiku un grāmatu apspriešana

Citi pasākumi

Visi pārējie ar politiku saistītie pasākumi.