Meklēt

Meklēšanas rezultāti

Tiek rādīts Nr. 6 no 6 rezultāti

European Maritime Single Window

Briefing 14-05-2018

Reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States are currently set out in Directive 2010/65/EU – the Reporting Formalities Directive (RFD). The directive aims to simplify and harmonise administrative procedures in maritime transport by introducing a single window for reporting formalities for ships. The European Commission's ex-post evaluation of the functioning of the directive showed that, eight years after its adoption, several serious problems are hampering ...

Eiropas Savienība ir noteikusi sev mērķi desmitgadē no 2010. līdz 2020. gadam izveidot Eiropas ceļu satiksmes drošības telpu. Par šo jomu atbild galvenokārt valstu līmenī. Līdz ar to ES pasākumi galvenokārt tiek vērsti uz transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, bīstamo kravu pārvadājumiem un drošību uz autoceļiem.

Kodolenerģija

FACT_SHEET 01-11-2017

Kodolspēkstacijas patlaban saražo aptuveni vienu trešdaļu no visas elektroenerģijas un 14 % no visas Eiropas Savienībā kopumā patērētās enerģijas. Tā kā kodolenerģijas ražošanu raksturo zems oglekļa dioksīda emisijas līmenis, tā ir svarīga alternatīva fosilajam kurināmajam un daudzās dalībvalstīs tai ir būtiska vieta energoavotu sadalījumā. Tomēr pēc Černobiļas katastrofas 1986. gadā un Fukušimas katastrofas 2011. gadā kodolenerģija tiek vērtēta ļoti pretrunīgi. Vācijas lēmums līdz 2020. gadam pilnībā ...

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's Impact Assessment (IA) accompanying the proposal for a Council Regulation establishing a Community system for registration of carriers of radioactive materials.

These proceedings summarise the presentations and discussions at the Workshop on the proposed Seveso III Directive, held on 13 April 2011. The aim of the workshop was to allow an exchange of views between the European Commission, MEPs and stakeholders. Topics for discussion included the impacts on the scope resulting from the alignment with the CLP Regulation, informational requirements and proposed obligatory inspection intervals. The workshop was chaired by MEP János Áder, rapporteur for the Seveso ...

A survey of safety at sea within the framework of the international conventions and the powers of EC and States.