Meklēt

Meklēšanas rezultāti

Tiek rādīts Nr. 10 no 866 rezultāti
Maksimālais rezultātu skaits, kurus var parādīt, ir 500. Varat precizēt meklēšanas kritērijus.

The study focuses on the analysis of national legislation and best practices across the EU Member States that address health and safety requirements for the protection of mental health at work. The study reveals that efforts at EU and national level are currently insufficient to protect employees from psychosocial risks. EU-level legislation on work-related psychosocial risks is therefore needed to set the minimum health and safety requirements for mental health at work. This would compel Member ...

The study focuses on the analysis of national legislation and best practices across the EU Member States that address health and safety requirements for the protection of mental health at work. The study reveals that efforts at EU and national level are currently insufficient to protect employees from psychosocial risks. EU-level legislation on work-related psychosocial risks is therefore needed to set the minimum health and safety requirements for mental health at work. This would compel Member ...

Pārskatatbildība un pārredzamība ir nozīmīgas vērtības ES. Eiropas Savienība papildina dalībvalstu pasākumus saistībā ar darba ņēmēju tiesībām uz informēšanu un uzklausīšanu, pieņemot direktīvas, kurās noteiktas minimālās prasības, vai īstenojot pasākumus, kuru mērķis ir veicināt sadarbību starp dalībvalstīm.

Darba ņēmēju norīkošana darbā

FACT_SHEET 30-05-2023

“Darbā norīkots darba ņēmējs” ir darba ņēmējs, kuru darba devējs ir uz laiku nosūtījis sniegt pakalpojumu citā ES dalībvalstī. Brīvība veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvība ir Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) nostiprinātas pamatbrīvības. Norīkoto darba ņēmēju statusu reglamentē princips “vienāds atalgojums par to pašu darbu tajā pašā vietā”. Tomēr ES tiesību akti mainās, reaģējot uz pārmaiņām darba pasaulē.

This At a Glance assesses the extent to which policy frameworks at EU and national level are equipped to tackle the social inequalities produced by climate action policies, identifies gaps and outlines recommendations for action that could be taken up by the European Parliament in future policy debates. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL).'

Eiropas integrācija gadu gaitā ir izraisījusi būtisku sociālo attīstību. Nesenākais atskaites punkts tika sasniegts 2017. gadā, kad Parlaments, Padome un Komisija proklamēja Eiropas sociālo tiesību pīlāru un atkārtoti apliecināja savu apņemšanos nodrošināt labākus dzīves un darba apstākļus visā ES. Ar to saistītajā 2021. gada rīcības plānā ir izklāstītas konkrētas iniciatīvas, lai šo apņemšanos padarītu par realitāti.

Nodarbinātības politika

FACT_SHEET 26-05-2023

Eiropas nodarbinātības stratēģijā (ENS), ko pieņēma jau 1997. gadā, ir noteikts kopīgu nodarbinātības politikas mērķu kopums un, pateicoties tās uzraudzības procesam un saistītajiem finansēšanas instrumentiem, tā veicināja dalībvalstu savstarpējo “brīvprātīgo koordināciju”. Lielāka skaita un labāku darbvietu radīšana bija viens no galvenajiem stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem. Kopš jaunās desmitgades sākuma Komisija ir ierosinājusi jaunus un vērienīgākus mērķus nodarbinātības, prasmju un sociālās ...

This study assesses the extent to which policy frameworks at EU and national level are equipped to tackle the socioeconomic impacts associated with climate action policies, identifies gaps and outlines recommendations for action that could be taken up by the European Parliament in future policy debates. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL).

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), examines and makes recommendations on the two Directives on standards for equality bodies proposed by the Commission in 2022. It explores the current situation for equality bodies, establishing issues that trammel their potential due to inadequacies in the design of their institutional architecture ...

Over the last 3 years, the European Union has faced major challenges to its economy and societies, including the coronavirus pandemic, Russia's war on Ukraine and the increasingly urgent need for a green economic transition. The EU's response to these exceptional circumstances have included changes to its fiscal, monetary and investment policies, notably through the adaptation of State aid to allow Member States to support their economies by means of more direct intervention. Under competition law ...