12

rezultāts(-i)

Vārds(-i)
Publikācijas veids
Politikas joma
Jautājuma autors
Atslēgvārds
Datums

Research for PECH Committee - Fisheries in Vietnam

30-11-2018

Vietnam is located in Southeast Asia on the eastern Indochina Peninsula, with a population just over 93.6 million, it is the eighth-most-populous Asian country. There are four main fishing areas in Vietnam: the Gulf of Tonkin, shared with China; the Central area; the South-eastern area; and the South-western area (part of the Gulf of Thailand), shared with Cambodia and Thailand. According to the 2016 report of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), Vietnam is the third ...

Vietnam is located in Southeast Asia on the eastern Indochina Peninsula, with a population just over 93.6 million, it is the eighth-most-populous Asian country. There are four main fishing areas in Vietnam: the Gulf of Tonkin, shared with China; the Central area; the South-eastern area; and the South-western area (part of the Gulf of Thailand), shared with Cambodia and Thailand. According to the 2016 report of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), Vietnam is the third largest seafood exporter worldwide after China and Norway before Thailand and India.

Research for PECH Committee - Fisheries in Ireland

14-09-2018

This overview of the fisheries sector in the Republic of Ireland (henceforth: Ireland) provides information for the delegation of the PECH committee to the country (Cork, 17-19 September 2018).

This overview of the fisheries sector in the Republic of Ireland (henceforth: Ireland) provides information for the delegation of the PECH committee to the country (Cork, 17-19 September 2018).

Research for PECH Committee - Åland Islands

15-05-2018

The Åland Islands is an autonomous, demilitarised, Swedish-speaking region of Finland. The archipelago has its own government and parliament. The Åland Islands is a small society with an open economy that is dependent on trade with its neighbouring regions, notably Southern Finland and the Stockholm region. In 2017 the Åland Islands had 6 aquaculture facilities operating. The number of employed persons in the aquaculture sector was 95 people in that same year. The number of employed persons in the ...

The Åland Islands is an autonomous, demilitarised, Swedish-speaking region of Finland. The archipelago has its own government and parliament. The Åland Islands is a small society with an open economy that is dependent on trade with its neighbouring regions, notably Southern Finland and the Stockholm region. In 2017 the Åland Islands had 6 aquaculture facilities operating. The number of employed persons in the aquaculture sector was 95 people in that same year. The number of employed persons in the fishing sector in the Åland Islands amounted to 88 persons in 2016.

Kontrole un noteikumu izpilde zivsaimniecības nozarē

01-09-2017

Kontroles un noteikumu izpildes zivsaimniecības nozarē mērķis ir nodrošināt zivsaimniecības regulu pareizu piemērošanu un vajadzības gadījumā panākt atbilstību šiem noteikumiem. Šajā sakarībā kompetences un pienākumi tiek dalīti starp dalībvalstīm, Komisiju un nozares dalībniekiem. Pret dalībvalstīm, kas neievēro šos noteikumus, var tikt ierosināta pārkāpuma procedūra.

Kontroles un noteikumu izpildes zivsaimniecības nozarē mērķis ir nodrošināt zivsaimniecības regulu pareizu piemērošanu un vajadzības gadījumā panākt atbilstību šiem noteikumiem. Šajā sakarībā kompetences un pienākumi tiek dalīti starp dalībvalstīm, Komisiju un nozares dalībniekiem. Pret dalībvalstīm, kas neievēro šos noteikumus, var tikt ierosināta pārkāpuma procedūra.

Struktūrpalīdzība zivsaimniecības nozarē

01-09-2017

ES zivsaimniecības politiku, ko sākotnēji finansēja ar zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumentu, 2007.–2013. gadā finansēja no Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un pašlaik to finansē no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), no kura tā 2014.–2020. gadā saņems EUR 6,4 miljardus. EJZF atbalsta zvejniekus pārejā uz ilgtspējīgu zveju, palīdz piekrastes kopienām dažādot saimniecisko darbību, kā arī finansē projektus, kas rada jaunas darbvietas un uzlabo dzīves kvalitāti Eiropas piekrastē ...

ES zivsaimniecības politiku, ko sākotnēji finansēja ar zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumentu, 2007.–2013. gadā finansēja no Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un pašlaik to finansē no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), no kura tā 2014.–2020. gadā saņems EUR 6,4 miljardus. EJZF atbalsta zvejniekus pārejā uz ilgtspējīgu zveju, palīdz piekrastes kopienām dažādot saimniecisko darbību, kā arī finansē projektus, kas rada jaunas darbvietas un uzlabo dzīves kvalitāti Eiropas piekrastē.

Ražotāju organizācijas un zivsaimniecības produktu tirgu kopīgā organizācija

01-09-2017

Zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgā organizācija (TKO) bija kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) pirmais elements. Zivsaimniecības nozares nesenās krīzes ietekmē tā darbība bija ierobežota, ņemot vērā intervences mehānismu būtību un tiem piešķirto nelielo finansējumu, un tādēļ tika veiktas plašas reformas, lai no 2014. gada paredzētu jaunas TKO un visas KZP pamatnostādnes. Ar pārskatīto COM dokumentu uzlabo tirgus uzraudzību un pārtikas nekaitīgumu, kā arī patērētāju informētību, veicinot ...

Zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgā organizācija (TKO) bija kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) pirmais elements. Zivsaimniecības nozares nesenās krīzes ietekmē tā darbība bija ierobežota, ņemot vērā intervences mehānismu būtību un tiem piešķirto nelielo finansējumu, un tādēļ tika veiktas plašas reformas, lai no 2014. gada paredzētu jaunas TKO un visas KZP pamatnostādnes. Ar pārskatīto COM dokumentu uzlabo tirgus uzraudzību un pārtikas nekaitīgumu, kā arī patērētāju informētību, veicinot reģionālo produktu komercializāciju.

Integrētā jūrlietu politika

01-09-2017

Integrētā jūrlietu politika (IJP) ir visaptveroša pieeja visām ar jūrniecību saistītām politikas jomām. IJP balstās uz ideju, ka, koordinējot savus politikas virzienus, Savienība var gūt lielāku labumu no jūrām un okeāniem, mazāk ietekmējot vidi, un IJP aptver dažādas jomas, piemēram, zivsaimniecību un akvakultūru, kuģniecību un jūras ostas, jūras vidi, jūras pētniecību, enerģijas ražošanu jūrā, kuģu būvi un ar jūru saistītas nozares, kuģošanas uzraudzību, jūras un piekrastes tūrismu, nodarbinātību ...

Integrētā jūrlietu politika (IJP) ir visaptveroša pieeja visām ar jūrniecību saistītām politikas jomām. IJP balstās uz ideju, ka, koordinējot savus politikas virzienus, Savienība var gūt lielāku labumu no jūrām un okeāniem, mazāk ietekmējot vidi, un IJP aptver dažādas jomas, piemēram, zivsaimniecību un akvakultūru, kuģniecību un jūras ostas, jūras vidi, jūras pētniecību, enerģijas ražošanu jūrā, kuģu būvi un ar jūru saistītas nozares, kuģošanas uzraudzību, jūras un piekrastes tūrismu, nodarbinātību, piekrastes reģionu attīstību un ārējās attiecības jūrlietu jomā.

Research for PECH Committee - Fisheries in Japan

15-08-2017

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

RESEARCH FOR PECH COMMITTEE - Fisheries in Madeira

15-06-2017

The overview of the fisheries in Madeira was prepared to provide information for the mission of the Committee of Fisheries to Madeira in 2017 (22-25 May).

The overview of the fisheries in Madeira was prepared to provide information for the mission of the Committee of Fisheries to Madeira in 2017 (22-25 May).

Fisheries in Reunion

15-09-2015

European outermost regions including Reunion are important providers of seafood to the Europeans. Adversely, fisheries play an important role in the economy of insular regions. These remote territories experience specific hardships in relation to their economic development, due to their location, limited range of activities in which they can sustain a competitive advantage. The recent EU fisheries policy change and the expected national compensation scheme for the outermost regions are to remedy ...

European outermost regions including Reunion are important providers of seafood to the Europeans. Adversely, fisheries play an important role in the economy of insular regions. These remote territories experience specific hardships in relation to their economic development, due to their location, limited range of activities in which they can sustain a competitive advantage. The recent EU fisheries policy change and the expected national compensation scheme for the outermost regions are to remedy these difficulties and promote further integration to the single market. Whether these respond the islanders' needs is the question to ask.

Gaidāmie notikumi

07-09-2021
EPRS online policy roundtable: What is the future of (European) sovereignty?
Cits pasākums -
EPRS
08-09-2021
EPRS online policy roundtable: Statistics, Data and Trust: Why figures matter [...]
Cits pasākums -
EPRS
21-09-2021
EPRS online Book Talk with David Harley: Matters of Record: Inside European Politics
Cits pasākums -
EPRS

Partneri