17

rezultāts(-i)

Vārds(-i)
Publikācijas veids
Politikas joma
Jautājuma autors
Atslēgvārds
Datums

Covid-19 Newsletter 2: Exit strategy

03-07-2020

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures ...

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures and the need to mitigate as much as possible a huge economic shock, which if not addressed adequately, could have unpredictable social and political consequences. The Covid-19 crisis has shown above all the importance of joint European action. Although public health is primarily the competence of the Member States, the European Parliament has called on the Commission and the Member States to act together and to rise to the challenge and ensure that the Union emerges stronger from this crisis. In particular, a differentiated but coordinated post-lockdown approach in the EU should be ensured, in order to avoid a resurgence of the virus. The present Covid-19 Newsletter focuses on the de-confinement strategies and EU measures to support the economic recovery. An update of ongoing Covid-19 related expertise work for the ECON, EMPL, ENVI, ITRE and IMCO committees is provided at the end of this document.

Commitments made at the hearing of Paolo GENTILONI, Commissioner-designate - Economy

22-11-2019

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and ...

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and effective taxation and a strong and modern Customs Union.

Politikas departamentu pakalpojumi (ECON fokusā)

14-06-2019

Politikas departaments A nodrošina kvalitatīvas specializētās zināšanas, atjauninātas analīzes un neatkarīgus pētījumus komitejām, ko tas atbalsta: ECON, EMPL, ENVI, ITRE un IMCO. Šajā brošūrā ir izklāstīti pakalpojumi, kurus Politikas departaments sniedz ECON komitejai.

Politikas departaments A nodrošina kvalitatīvas specializētās zināšanas, atjauninātas analīzes un neatkarīgus pētījumus komitejām, ko tas atbalsta: ECON, EMPL, ENVI, ITRE un IMCO. Šajā brošūrā ir izklāstīti pakalpojumi, kurus Politikas departaments sniedz ECON komitejai.

IMF World Economic Outlook reflects consensus views

15-01-2019

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

Latvia Cracks Down on Unscrupulous Banking

13-12-2018

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

Netiešie nodokļi

01-02-2018

Netiešie nodokļi ir pievienotās vērtības nodoklis, kā arī akcīzes nodokļi alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un energoproduktiem. Kopējā PVN sistēma attiecas kopumā uz precēm un pakalpojumiem, kas tiek pirkti un pārdoti izmantošanai vai patēriņam ES. Akcīzes nodokli piemēro konkrētu produktu pārdošanai vai lietošanai. ES likumdošanas pasākumu mērķis ir PVN reglamentējošo tiesību aktu koordinēšana un saskaņošana, kā arī nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un ...

Netiešie nodokļi ir pievienotās vērtības nodoklis, kā arī akcīzes nodokļi alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un energoproduktiem. Kopējā PVN sistēma attiecas kopumā uz precēm un pakalpojumiem, kas tiek pirkti un pārdoti izmantošanai vai patēriņam ES. Akcīzes nodokli piemēro konkrētu produktu pārdošanai vai lietošanai. ES likumdošanas pasākumu mērķis ir PVN reglamentējošo tiesību aktu koordinēšana un saskaņošana, kā arī nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un energoproduktiem harmonizēšana, lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību.

Tiešie nodokļi: iedzīvotāju un uzņēmumu aplikšana ar nodokļiem

01-02-2018

Eiropas Savienības tiesību aktos nav tieši reglamentēti tiešo nodokļu jautājumi. Tomēr gan vairākas direktīvas, gan arī Eiropas Savienības Tiesas judikatūra veido saskaņotus standartus uzņēmumu un privātpersonu aplikšanai ar nodokļiem. Turklāt ir veikti pasākumi, lai nepieļautu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu dubultu uzlikšanu.

Eiropas Savienības tiesību aktos nav tieši reglamentēti tiešo nodokļu jautājumi. Tomēr gan vairākas direktīvas, gan arī Eiropas Savienības Tiesas judikatūra veido saskaņotus standartus uzņēmumu un privātpersonu aplikšanai ar nodokļiem. Turklāt ir veikti pasākumi, lai nepieļautu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu dubultu uzlikšanu.

Vispārējā nodokļu politika

01-02-2018

Tiesības uzlikt nodokļus ir dalībvalstu ziņā, un ES ir tikai ierobežota kompetence. Tā kā ES nodokļu politika ir vērsta uz vienotā tirgus netraucētas darbības nodrošināšanu, saskaņota netiešo nodokļu uzlikšana notika pirms tiešo nodokļu uzlikšanas. Cīņa pret kaitējošu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu ir kļuvusi par jaunu politikas prioritāti. Ar nodokļiem saistīti pasākumi dalībvalstīm jāpieņem vienprātīgi. Ar Eiropas Parlamentu nodokļu jautājumos – izņemot budžeta jautājumus ...

Tiesības uzlikt nodokļus ir dalībvalstu ziņā, un ES ir tikai ierobežota kompetence. Tā kā ES nodokļu politika ir vērsta uz vienotā tirgus netraucētas darbības nodrošināšanu, saskaņota netiešo nodokļu uzlikšana notika pirms tiešo nodokļu uzlikšanas. Cīņa pret kaitējošu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu ir kļuvusi par jaunu politikas prioritāti. Ar nodokļiem saistīti pasākumi dalībvalstīm jāpieņem vienprātīgi. Ar Eiropas Parlamentu nodokļu jautājumos – izņemot budžeta jautājumus, kur tas ir viens no abiem likumdevējiem, – ir jāapspriežas.

Ekonomiskās un monetārās savienības institūcijas

01-02-2018

Eiropas monetārās savienības institūcijas ir lielā mērā atbildīgas par Eiropas monetārās politikas izveidi, noteikumiem, kas regulē euro emisiju, un cenu stabilitāti ES. Šīs institūcijas ir: Eiropas Centrālā banka (ECB), Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS), Ekonomikas un finanšu komiteja, Eurogrupa un Ekonomikas un finanšu padome (Ecofin).

Eiropas monetārās savienības institūcijas ir lielā mērā atbildīgas par Eiropas monetārās politikas izveidi, noteikumiem, kas regulē euro emisiju, un cenu stabilitāti ES. Šīs institūcijas ir: Eiropas Centrālā banka (ECB), Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS), Ekonomikas un finanšu komiteja, Eurogrupa un Ekonomikas un finanšu padome (Ecofin).

Ekonomiskās un monetārās savienības vēsture

01-11-2017

Ekonomiskā un monetārā savienība (EMS) ir tapusi ES pakāpeniskas ekonomiskās integrācijas rezultātā. Tā paplašina ES vienoto tirgu, nodrošinot vienotu regulējumu attiecībā uz produktiem, kā arī preču, kapitāla, darbaspēka un pakalpojumu brīvu apriti. Eurozonā, kurā patlaban ietilpst 19 ES dalībvalstis, ir ieviesta vienota valūta – euro. Visām 28 ES dalībvalstīm, izņemot Apvienoto Karalisti un Dāniju, pēc vismaz divu gadu dalības VKM II un konverģences kritēriju izpildes ir jāievieš euro. Eiropas ...

Ekonomiskā un monetārā savienība (EMS) ir tapusi ES pakāpeniskas ekonomiskās integrācijas rezultātā. Tā paplašina ES vienoto tirgu, nodrošinot vienotu regulējumu attiecībā uz produktiem, kā arī preču, kapitāla, darbaspēka un pakalpojumu brīvu apriti. Eurozonā, kurā patlaban ietilpst 19 ES dalībvalstis, ir ieviesta vienota valūta – euro. Visām 28 ES dalībvalstīm, izņemot Apvienoto Karalisti un Dāniju, pēc vismaz divu gadu dalības VKM II un konverģences kritēriju izpildes ir jāievieš euro. Eiropas Centrālā banka (ECB) nosaka vienotu monetāro politiku, kuru papildina saskaņota fiskālā politika un koordinēta ekonomikas politika. EMS nav vienas konkrētas institūcijas, kas būtu atbildīga par ekonomikas politiku. Tā vietā atbildība tiek dalīta starp dalībvalstīm un dažādām ES iestādēm.

Gaidāmie notikumi

07-09-2021
EPRS online policy roundtable: What is the future of (European) sovereignty?
Cits pasākums -
EPRS
08-09-2021
EPRS online policy roundtable: Statistics, Data and Trust: Why figures matter [...]
Cits pasākums -
EPRS
21-09-2021
EPRS online Book Talk with David Harley: Matters of Record: Inside European Politics
Cits pasākums -
EPRS

Partneri