6

rezultāts(-i)

Vārds(-i)
Publikācijas veids
Politikas joma
Jautājuma autors
Atslēgvārds
Datums

Bioloģiskā daudzveidība, daba un augsne

01-11-2017

ANO konference par vidi un attīstību 1992. gadā bija nozīmīgs solis ceļā uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un dabas aizsardzību, jo tika pieņemta Konvencija par bioloģisko daudzveidību. Eiropas Savienība 2011. gadā apņēmās līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu un ekosistēmu pakalpojumu degradāciju ES. Vēl jāsasniedz arī citi mērķi, kas noteikti Dzīvotņu direktīvā un Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES). Kopš ...

ANO konference par vidi un attīstību 1992. gadā bija nozīmīgs solis ceļā uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un dabas aizsardzību, jo tika pieņemta Konvencija par bioloģisko daudzveidību. Eiropas Savienība 2011. gadā apņēmās līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu un ekosistēmu pakalpojumu degradāciju ES. Vēl jāsasniedz arī citi mērķi, kas noteikti Dzīvotņu direktīvā un Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES). Kopš 1992. gada LIFE ir bijis vissvarīgākais finanšu instruments bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai Eiropas Savienībā.

Sabiedrības veselība

01-11-2017

Lisabonas līgumā lielāka uzmanība tiek pievērsta veselības politikai, paredzot, ka “nosakot un īstenojot visu Savienības politiku un darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis”. Šis mērķis ir jāsasniedz, nodrošinot Kopienas atbalstu dalībvalstīm un sekmējot sadarbību. Galvenā atbildība par veselības aizsardzību un jo īpaši veselības aprūpes sistēmām jāturpina uzņemties dalībvalstīm. Tomēr ES ir svarīga loma sabiedrības veselības uzlabošanā, slimību profilaksē un ārstēšanā ...

Lisabonas līgumā lielāka uzmanība tiek pievērsta veselības politikai, paredzot, ka “nosakot un īstenojot visu Savienības politiku un darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis”. Šis mērķis ir jāsasniedz, nodrošinot Kopienas atbalstu dalībvalstīm un sekmējot sadarbību. Galvenā atbildība par veselības aizsardzību un jo īpaši veselības aprūpes sistēmām jāturpina uzņemties dalībvalstīm. Tomēr ES ir svarīga loma sabiedrības veselības uzlabošanā, slimību profilaksē un ārstēšanā, kā arī cilvēku veselības apdraudējuma avotu ierobežošanā un veselības stratēģiju saskaņošanā dalībvalstu starpā. ES ir veiksmīgi īstenojusi vispusīgu politiku, piemērojot veselības stratēģiju “Veselība izaugsmei” un tās rīcības programmu (2014.–2020.), kā arī ar sekundāro tiesību aktu kopumu. Iestādes, kas sniedz atbalstu politikas īstenošanai, ir Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts (SANCO ĢD), kā arī specializētās aģentūras, jo īpaši Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ESPKC) un Eiropas Zāļu aģentūra (EMA).

Zāles un medicīniskās ierīces

01-11-2017

Zāles un medicīniskās ierīces ir izstrādājumi, uz kuriem attiecas vienotā tirgus noteikumi, un tādēļ ES kompetences jomā ir atļaujas piešķiršana attiecībā uz tām, izmantojot novērtēšanu un uzraudzību. Lai aizsargātu sabiedrības veselību, pirms tirgū tiek laistas jaunas cilvēkiem domātas zāles, tām jābūt piešķirtai atļaujai saskaņā ar centralizētu procedūru, ko veic Eiropas Zāļu aģentūra (EZA), un/vai arī decentralizēti, ko veic valstu aģentūras. Medicīniskajām ierīcēm nepieciešams sīki detalizēts ...

Zāles un medicīniskās ierīces ir izstrādājumi, uz kuriem attiecas vienotā tirgus noteikumi, un tādēļ ES kompetences jomā ir atļaujas piešķiršana attiecībā uz tām, izmantojot novērtēšanu un uzraudzību. Lai aizsargātu sabiedrības veselību, pirms tirgū tiek laistas jaunas cilvēkiem domātas zāles, tām jābūt piešķirtai atļaujai saskaņā ar centralizētu procedūru, ko veic Eiropas Zāļu aģentūra (EZA), un/vai arī decentralizēti, ko veic valstu aģentūras. Medicīniskajām ierīcēm nepieciešams sīki detalizēts tiesiskais regulējums par piekļuvi tirgum ar privātā sektora organizāciju starpniecību, ko sauc par paziņotajām institūcijām; pašlaik notiek pārskatīšana, un 2017. gadā stāsies spēkā jauna normatīvā pieeja.

Disease Mongering (Pseudo-Disease Promotion)

15-11-2012

Disease mongering is the promotion of pseudo-diseases by the pharmaceutical industry aiming at economic benefit. Medical equipment manufacturers, insurance companies, doctors or patient groups may also use it for monetary gain or influence. It has increased in parallel with society's 'medicalisation' and the growth of the pharmaceutical complex. Due to massive investments in marketing and lobbying, ample use of internet and media, and the emergence of new markets, it is becoming a matter of concern ...

Disease mongering is the promotion of pseudo-diseases by the pharmaceutical industry aiming at economic benefit. Medical equipment manufacturers, insurance companies, doctors or patient groups may also use it for monetary gain or influence. It has increased in parallel with society's 'medicalisation' and the growth of the pharmaceutical complex. Due to massive investments in marketing and lobbying, ample use of internet and media, and the emergence of new markets, it is becoming a matter of concern, and policy makers should be aware of its perils and consequences.

Workshop Report on 'Health in All Policies (HiAP)' - Brussels, 25 May 2011

15-08-2011

For many years the health consequences of new legislation have been taken into account during the policy formulation process in areas such as agriculture, environment, food and others. The inclusion of Health in All Policies is now enshrined in the Lisbon Treaty (Art. 168). The aim of the workshop was to present an update on how the system is actually functioning within the different Commission services. Several DGs representatives, led by DG SANCO, made contributions. The case of The Netherlands ...

For many years the health consequences of new legislation have been taken into account during the policy formulation process in areas such as agriculture, environment, food and others. The inclusion of Health in All Policies is now enshrined in the Lisbon Treaty (Art. 168). The aim of the workshop was to present an update on how the system is actually functioning within the different Commission services. Several DGs representatives, led by DG SANCO, made contributions. The case of The Netherlands as an example of how it works in a Member State was also presented.

Note on the Pharmaceutical Package for the EP Information Offices (EPIOs)

16-08-2010

The Pharmaceutical Package in this document refers to the initiatives taken by the European Commission under the "Communication on the future of the single market in pharmaceuticals for human use", setting out the EC's vision for the sector. It comprises three pieces of legislation put forward to the European Parliament on different aspects of medicinal products. The proposals cover: information to patients on prescription medicines, pharmacovigilance, and patient safety and falsified medicines. ...

The Pharmaceutical Package in this document refers to the initiatives taken by the European Commission under the "Communication on the future of the single market in pharmaceuticals for human use", setting out the EC's vision for the sector. It comprises three pieces of legislation put forward to the European Parliament on different aspects of medicinal products. The proposals cover: information to patients on prescription medicines, pharmacovigilance, and patient safety and falsified medicines. These legislative proposals have a direct impact on public health, as well as connections with internal market and industrial policies. In the European Parliament the Committee on Environment, Public Health and Food Safety-ENVI is leading these reports. The committees on the Internal Market-IMCO and Industry, Research & Energy-ITRE are responsible for opinions. This note provides a general overview of the present situation on public health policy and pharmaceutical products in the EU, taking into account its degree of implementation and impact. The note presents the three proposals from a public health perspective with regards to their present state of advancement inside the legislative process. Finally it mentions the main stakeholders for these subjects. The note includes an annex with the key officials responsible for this policy area in the EU institutions. IP/

Gaidāmie notikumi

25-10-2021
European Gender Equality Week - October 25-28, 2021
Cits pasākums -
FEMM AFET DROI SEDE DEVE BUDG CONT ECON EMPL ITRE TRAN AGRI PECH CULT JURI PETI
25-10-2021
Capacity for proper expenditure controls of the increased budget of the MFF and NGEU
Uzklausīšana -
CONT
25-10-2021
Ninth meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol, 25-26 October
Cits pasākums -
LIBE

Partneri