6

rezultāts(-i)

Vārds(-i)
Publikācijas veids
Politikas joma
Jautājuma autors
Atslēgvārds
Datums

Democratic Transition and Linguistic Minorities in Estonia and Latvia

16-05-2018

Upon request by the PETI Committee, the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs commissioned this in-depth analysis on Democratic Transition and Linguistic Minorities in Estonia and Latvia. The writer claims that in order to understand the situation of political representation rights of ethnic and linguistic minorities in Estonia and Latvia it is essential to provide a historical-political framework that contextualizes the presence of such substantial minorities in the ...

Upon request by the PETI Committee, the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs commissioned this in-depth analysis on Democratic Transition and Linguistic Minorities in Estonia and Latvia. The writer claims that in order to understand the situation of political representation rights of ethnic and linguistic minorities in Estonia and Latvia it is essential to provide a historical-political framework that contextualizes the presence of such substantial minorities in the two countries and justifies the type of relationship existing with the majority of nation holder. He also suggests that from one side, full integration is the goal that needs to be pursued, while at the same time it's important to ensure the cultural and national values of Latvians and Estonians.

Ārējais autors

Angela DI GREGORIO

Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā

24-03-2017

ES ir unikāls veidojums, kurā ir vairāk nekā 500 miljoni iedzīvotāju, kas runā aptuveni 80 dažādās valodās, un, lai gan daudzvalodība ir viena no galvenajām šā veidojuma iezīmēm, tā arī rada lielākās problēmas patiesi integrētas ES izveidē. Valodu barjeras izteikti ietekmē pārrobežu sabiedriskos pakalpojumus, kopīgas Eiropas identitātes sekmēšanu, darba ņēmēju mobilitāti un pārrobežu e-komerciju un tirdzniecību digitālā vienotā tirgus kontekstā. Jaunas tehnoloģiskas pieejas, kas balstās uz pieaugošu ...

ES ir unikāls veidojums, kurā ir vairāk nekā 500 miljoni iedzīvotāju, kas runā aptuveni 80 dažādās valodās, un, lai gan daudzvalodība ir viena no galvenajām šā veidojuma iezīmēm, tā arī rada lielākās problēmas patiesi integrētas ES izveidē. Valodu barjeras izteikti ietekmē pārrobežu sabiedriskos pakalpojumus, kopīgas Eiropas identitātes sekmēšanu, darba ņēmēju mobilitāti un pārrobežu e-komerciju un tirdzniecību digitālā vienotā tirgus kontekstā. Jaunas tehnoloģiskas pieejas, kas balstās uz pieaugošu skaitļošanas jaudu un piekļuvi lielam datu apjomam, padara valodu tehnoloģijas (HLT) par reālu risinājumu valodu barjeru pārvarēšanai. Tomēr vairāki sarežģījumi, piemēram, tirgus sadrumstalotība un nepietiekamas un nekoordinētas finansēšanas stratēģijas, kavē Eiropas HLT kopienu, tostarp pētniecību un rūpniecību. oficiālo nostāju.

Ārējais autors

Rafael RIVERA PASTOR, Iclaves S.L. Carlota TARÍN QUIRÓS, Iclaves S.L. Juan Pablo VILLAR GARCÍA, Iclaves S.L. Prof. Toni BADIA CARDÚS, PhD, Universitat Pompeu Fabra Prof. Maite MELERO NOGUÉS, PhD, Universitat Pompeu Fabra

Endangered languages in the EU

20-04-2015

Many languages currently spoken in Europe are endangered and some are at imminent risk of extinction. Though education and language policies remain the competence of Member States, the EU has taken initiatives to promote multilingualism and preserve its linguistic diversity, including measures in support of regional or minority languages. A decline in linguistic diversity has been increasingly acknowledged to entail losses in terms of knowledge and cultural heritage.

Many languages currently spoken in Europe are endangered and some are at imminent risk of extinction. Though education and language policies remain the competence of Member States, the EU has taken initiatives to promote multilingualism and preserve its linguistic diversity, including measures in support of regional or minority languages. A decline in linguistic diversity has been increasingly acknowledged to entail losses in terms of knowledge and cultural heritage.

Apdraudētās valodas un valodu daudzveidība Eiropas Savienībā

15-03-2013

Ņemot vērā Eiropā sastopamo valodu lielo dažādību, šajā dokumentā apskatīts, kādas varētu būt sekas dažu šo valodu izzušanai un kādus pasākumus nepieciešams plānot, lai saglabātu šīs valodas un nodrošinātu to nākotni.

Ņemot vērā Eiropā sastopamo valodu lielo dažādību, šajā dokumentā apskatīts, kādas varētu būt sekas dažu šo valodu izzušanai un kādus pasākumus nepieciešams plānot, lai saglabātu šīs valodas un nodrošinātu to nākotni.

Ārējais autors

Meirion Prys Jones

Less-Used Languages in States Applying for EU Membership (Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovenia)

16-07-2001

This report is a succinct description of the sociolinguistic situation of a number of minority language communities living in the following six European States applying for European Union membership: Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovenia.

This report is a succinct description of the sociolinguistic situation of a number of minority language communities living in the following six European States applying for European Union membership: Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovenia.

Ārējais autors

Miquel Strubell (Institut de Sociolingüística Catalana, Generalitat de Catalunya, Spain)

Linguistic Diversity on the Internet: Assessment of the Contribution of Machine Translation

01-05-2000

The objectives of this study have been to assess both the problems created and the opportunities offered by the Internet for the smaller and minority languages of the European Union; to consider what measures might facilitate the maximal use by European citizens of their own languages for communication and the accessing and presentation of information on the Internet; and to consider in particular the role which machine translation might play. The study finds that the threat to linguistic diversity ...

The objectives of this study have been to assess both the problems created and the opportunities offered by the Internet for the smaller and minority languages of the European Union; to consider what measures might facilitate the maximal use by European citizens of their own languages for communication and the accessing and presentation of information on the Internet; and to consider in particular the role which machine translation might play. The study finds that the threat to linguistic diversity on the Internet will not in the future come from the dominance of one language but from a multilingualism limited to perhaps half a dozen main world languages between which machine translation will be fully developed to the exclusion of the great majority of languages. It argues that the development of language technology for all European languages is not only essential from the point of view of citizenship and avoiding social exclusion, but can give Europe an important technology cluster. The weakest language-groups in the EU, while found to be making enterprising use of the Internet, need a basic IT environment in their languages. A larger number of languages which lack the full array of language resources - linguistic corpora, electronic dictionaries etc - are in danger of being excluded not from the Internet as it is now, but from many of the processes, including machine translation and other language processing functions, that will increasingly be carried out over the Internet. There is a need for a much enhanced investment in language resources. Machine translation can only be understood in relation to the availability of the above-mentioned language resources. It is not one process which succeeds or fails by a single absolute standard, but a range of systems with different costs and advantages and suited to different user requirements. The study surveys the field, in respect of the uses of MT on the Internet, and particularly with the costs/benefits to the sm

Ārējais autors

Tom Moring (European Bureau for Lesser Used Languages, Brussels, Belgium)

Gaidāmie notikumi

22-06-2021
AFCO ICM on the Reform of European Electoral Law & Parliament's Right of Inquiry
Cits pasākums -
AFCO
22-06-2021
The development of new tax practices:what new schemes should the EU pay attention to?
Uzklausīšana -
FISC
22-06-2021
Perspectives of animal production in the EU
Uzklausīšana -
AGRI

Partneri