5

rezultāts(-i)

Vārds(-i)
Publikācijas veids
Politikas joma
Jautājuma autors
Datums

Access to the international market for coach and bus services

16-04-2019

The European Union aims to ensure that road transport rules are applied effectively and without discrimination. The current rules governing the access to the international market for coach and bus services appear to have been only partly effective in promoting this mode of transport. There are still differences in rules on access to national markets, differences in openness of national markets, diverse national access arrangements and discrimination in access to terminals in some EU countries. In ...

The European Union aims to ensure that road transport rules are applied effectively and without discrimination. The current rules governing the access to the international market for coach and bus services appear to have been only partly effective in promoting this mode of transport. There are still differences in rules on access to national markets, differences in openness of national markets, diverse national access arrangements and discrimination in access to terminals in some EU countries. In an attempt to address the issue, the European Commission adopted a legislative proposal on 8 November 2017 to amend the EU rules for access to the international market for coach and bus services. The proposal is part of its 'Europe on the Move' package, which aims to modernise European mobility and transport. The European Parliament adopted its position on the proposal on 14 February 2019. However, interinstitutional negotiations cannot yet begin, as the Council has not reached a common position on the file. Third edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Access to the international market for coach and bus services

01-02-2018

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's impact assessment (IA) accompanying the above mentioned proposal, submitted on 8 November 2017 and referred to Parliament's Committee on Transport and Tourism. Bus and coach transport is an economical, efficient and sustainable mode of transport that can contribute to reducing emissions and to improving accessibility for citizens with low income or living in isolated and low population density ...

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's impact assessment (IA) accompanying the above mentioned proposal, submitted on 8 November 2017 and referred to Parliament's Committee on Transport and Tourism. Bus and coach transport is an economical, efficient and sustainable mode of transport that can contribute to reducing emissions and to improving accessibility for citizens with low income or living in isolated and low population density regions with no rail services (IA, p. 4). The current legal framework that lays down the rules applicable to access to the international market for coach and bus services is Regulation (EC) 1073/2009. This regulation simplified and developed conditions for the international carriage of passengers by coach and bus across the European Union. Provisions of the regulation apply to regular service, special regular service and occasional service. Furthermore, the regulation applies to cabotage operations and also occasionally to own-account transport. The regulation aimed at the completion of the internal market for coach and bus services and at increasing the efficiency and competitiveness to generate a shift in the use of private passenger cars to coach and bus services. However, the evaluation outcomes suggest that the sector has failed to compete effectively with other modes of transport, in particular the private car, as a means of making longer distance journeys, and there are various challenges to the present system that limit harmonisation in this particular field. In this context, the European Parliament pointed in its 2017 resolution to a need to ensure, among other things, the completion and improved operation of the internal market for the transport by road of passengers and freight. The Commission promised to take actions allowing further development of domestic bus and coach services in the 2016 European strategy for low-emission mobility and confirmed its plans to review the EU rules on buses and coaches in the 2017 communication Europe on the move. It included the revision of Regulation (EC) 1073/2009 in its 2017 work programme (CWP) under the regulatory fitness (REFIT) initiatives, following up on an evaluation, which was concluded in 2017 with the publication of the ex-post evaluation report.

Employment Conditions in the International Road Haulage Sector

16-03-2015

This document, provided by Policy Department A at the request of the Employment and Social Affaffairs Committee, analyses trends in the employment conditions of drivers in this sector. In particular, it aims to review whether the current regulatory framework including the Posting of Workers Directive is achieving the desired balance between market integration and social protection of workers, and what steps can be taken to ensure this balance in the future.

This document, provided by Policy Department A at the request of the Employment and Social Affaffairs Committee, analyses trends in the employment conditions of drivers in this sector. In particular, it aims to review whether the current regulatory framework including the Posting of Workers Directive is achieving the desired balance between market integration and social protection of workers, and what steps can be taken to ensure this balance in the future.

Ārējais autors

Andrea BROUGHTON (Institute for Employment Studies), Maurizio CURTARELLI (ECORYS), Christine BERTRAM (ECORYS), Anna FOHRBECK (Institute for Employment Studies), Robin HINKS (Institute for Employment Studies) and Arianna TASSINARI (Institute for Employment Studies)

Transporta autopārvadātāju sociālie un darba apstākļi

15-04-2013

Pētījumā analizēti kravu autopārvadājumu nozarē nodarbināto profesionālo autovadītāju sociālie un darba apstākļi. Tajā galvenā uzmanība pievērsta būtiskākajām sociālajām problēmām transporta nozarē, tostarp braukšanas un atpūtas laikiem, kā arī praktiskiem aspektiem, kas tiešā veidā ietekmē autovadītāju dzīves kvalitāti, piemēram, nodarbinātības shēmām un ienākumu līmenim. Pēc vispārējas analīzes, kas veikta tiesiskajam regulējumam, kurā ietilpst ES tiesību akti, kas attiecas uz kravu autopārvadājumu ...

Pētījumā analizēti kravu autopārvadājumu nozarē nodarbināto profesionālo autovadītāju sociālie un darba apstākļi. Tajā galvenā uzmanība pievērsta būtiskākajām sociālajām problēmām transporta nozarē, tostarp braukšanas un atpūtas laikiem, kā arī praktiskiem aspektiem, kas tiešā veidā ietekmē autovadītāju dzīves kvalitāti, piemēram, nodarbinātības shēmām un ienākumu līmenim. Pēc vispārējas analīzes, kas veikta tiesiskajam regulējumam, kurā ietilpst ES tiesību akti, kas attiecas uz kravu autopārvadājumu sociālajiem aspektiem, tiek sniegta informācija, kas iegūta konsultācijās ar ieinteresētajām personām un autovadītājiem.

Ārējais autors

TRT Trasporti e Territorio Srl - Alessio Sitran, Enrico Pastori

ES kabotāžas autopārvadājumu attīstība un īstenošana

15-03-2013

Pētījumā analizēti Eiropas kabotāžas kravu pārvadājumu pakalpojumi Eiropas Savienībā un iztirzātas galvenās pārmaiņas, kas notikušas šā tirgus regulējumā pēdējo gadu laikā. Regulas (EK) Nr. 1072/2009 stāšanās spēkā un pakāpeniskā tirgus atvēršana dalībvalstīm ir bijuši divi galvenie pārmaiņu dzinējspēki pēdējo desmit gadu laikā. Pētījumā analizēti regulā izdarītie grozījumi un aplūkoti izpildes noteikumi dalībvalstīs. Tajā sniegti jaunākie pieejamie statistikas dati par kabotāžu. Tajā arī sniegts ...

Pētījumā analizēti Eiropas kabotāžas kravu pārvadājumu pakalpojumi Eiropas Savienībā un iztirzātas galvenās pārmaiņas, kas notikušas šā tirgus regulējumā pēdējo gadu laikā. Regulas (EK) Nr. 1072/2009 stāšanās spēkā un pakāpeniskā tirgus atvēršana dalībvalstīm ir bijuši divi galvenie pārmaiņu dzinējspēki pēdējo desmit gadu laikā. Pētījumā analizēti regulā izdarītie grozījumi un aplūkoti izpildes noteikumi dalībvalstīs. Tajā sniegti jaunākie pieejamie statistikas dati par kabotāžu. Tajā arī sniegts novērtējums sociālekonomiskajai ietekmei dalībvalstīs tagadējās un iepriekšējās regulas piemērošanas laikā attiecībā uz to, cik lielā mērā šīs pārmaiņas ir saistītas ar Regulu (EK) Nr. 1072/2009 vai citiem faktoriem.

Ārējais autors

Roberta Frisoni (Steer Davies Gleave), Francesco Dionori (Steer Davies Gleave), Christoph Vollath (Steer Davies Gleave), Karol Tyszka, Lorenzo Casullo, Clemence Routaboul, Andrius Jarzemskis and Katalin Tánczos

Gaidāmie notikumi

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Cits pasākums -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Uzklausīšana -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Uzklausīšana -
FEMM LIBE

Partneri