Saites, kuras atradīsiet šajā tīmekļa vietnē, sniegs ieskatu vienīgās ES tieši ievēlētās iestādes iekšējā darbībā
 • Deputātiem paredzētie izpētes pakalpojumi

  x

  Deputātiem paredzētie izpētes pakalpojumi


  Deputātiem paredzētais izpētes pakalpojumu direktorāts nodrošina īpaši sagatavotus informatīvus paziņojumus, kā arī pētījumus galvenajās ES politikas jomās, jautājumos un tiesību aktu izstrādē. Tas ir daļa no Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta.

  ue.aporue.lraporue@srpe

 • Head
 • Ietekmes novērtēšana

  x

  Ietekmes novērtēšana


  Ietekmes novērtēšanas un Eiropas pievienotās vērtības direktorāts konstatē ierosināto tiesību aktu iespējamās sekas ekonomikas, sociālajā, vides un citās jomās. Tas ir daļa no Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@tnemssessatcapmi-srpe

 • Politikas departamenti

  x

  Politikas departamenti


  Pieci politikas departamenti atbild gan par iekšēju, gan ārēju augsta līmeņa neatkarīgu specializēto zināšanu sniegšanu, analīzi un konsultēšanu politikas jomās pēc komiteju un citu Parlamenta struktūru lūguma. Tie ir cieši iesaistīti komiteju darbā un palīdz tām izstrādāt tiesību aktus un īstenot demokrātisko kontroli ES politikas jomās.

  ue.aporue.lraporue@ecneics-ymonoce-pedlop ue.aporue.lraporue@noisehoc-pedlop ue.aporue.lraporue@snezitic-pedlop ue.aporue.lraporue@gdub-pedlop ue.aporue.lraporue@opxe-pedlop

 • Zinātniskās prognozes (STOA)

  x

  Zinātniskās prognozes (STOA)


  Zinātnisko prognožu nodaļa (STOA) kā daļa no Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta veic pētījumus un sniedz stratēģiskas konsultācijas par zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanu un zinātniskajām prognozēm. Tā veic izpēti un organizē pasākumus STOA komisijas vadībā.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@aots

 • Ekonomikas pārvaldība

  x

  Ekonomikas pārvaldība


  Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļa sniedz deputātiem informāciju par Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības instrumentu un banku uzraudzības īstenošanu Savienībā, jo īpaši eurozonā.

  ue.aporue.lraporue@voge

 • EP Eirobarometrs

  x

  EP Eirobarometrs


  Eiropas Parlaments regulāri pasūta sabiedriskās domas aptaujas dalībvalstīs. Tas ir līdzeklis, kā Parlaments iepazīstas ar iedzīvotāju viedokļiem un cerībām saistībā ar Parlamenta un visas Eiropas Savienības darbu.

  ue.aporue.lraporue@gnirotinom.noinipo.cilbup

 • Eiropas pievienotā vērtība

  x

  Eiropas pievienotā vērtība


  Eiropas pievienotās vērtības nodaļas pētījumos tiek konstatēta vajadzība rīkoties Eiropas līmenī, analizējot Savienības turpmākās rīcības iespējamās priekšrocības. Tā ir daļa no Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@eulavdeddanaeporue-srpe

 

Likumdošanas observatorija

Šeit Jūs soli pa solim varat sekot līdzi Eiropas Parlamenta lēmumu pieņemšanas procesam. Uzziniet, kas jau ir noticis un kas notiks turpmāk.

Dokumentu reģistrs

Reģistrs apvieno visus Eiropas Parlamenta sagatavotos vai saņemtos dokumentus sākot no 2001. gada 3. decembra. Jūs varat meklēt pēc atslēgas vārda, autora, datuma, atsauces vai dokumenta veida.

EPRS blogs

Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta blogs nodrošina iespēju tieši sazināties ar speciālistu komandu, kas palīdz deputātiem veikt pētniecības un tiesību aktu sagatavošanas darbu.

ESPAS

ESPAS ir unikāls starpiestāžu projekts, kura mērķis ir stiprināt ES centienus nozīmīgajā nākotnes plānošanas jomā.

ORBIS - prognožu pētījumu centrs

Ielūkojieties pasaules lielākajā plānoto pētījumu bibliotēkā. Uzziniet, kādas būs ilgtermiņa tendences, kas ietekmēs sabiedrību. Lasiet, uzziniet un apsveriet dažādus jautājumus, kas attiecas uz Jums un citiem pasaules iedzīvotājiem.

URBIS - īstenošanas pētījumu centrs

Viss no dalībvalstu parlamentiem, reģioniem, pilsētām un sociālajiem partneriem, kas saistīti ar Komisijas darba programmu.

Eiropas Savienības faktu lapas

Faktu lapas ir īss, bet visaptverošs informācijas avots, kas sniedz pārskatu par Eiropas integrāciju un Eiropas Parlamenta ieguldījumu šajā procesā. Tās tiek regulāri atjauninātas, un ar tām var iepazīties vai nu Ideju laboratorijas tīmekļa vietnē, vai Faktu lapu tīmekļa vietnē.

EU Bookshop

Visas ES publikācijas ir pieejamas EU Bookshop, kas ir tiešsaistes grāmatnīca, bibliotēka un ES iestāžu publikāciju arhīvs.