Il-politika awdjoviżiva u tal-midja

01-11-2017

Il-politika awdjoviżiva fl-UE hija rregolata mill-Artikoli 167 u 173 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Il-parti fundamentali tal-leġiżlazzjoni f'dan il-qasam hija d-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva, li attwalment (2017) qed tiġi riveduta. L-istrument ewlieni tal-UE biex jgħin l-industrija (speċjalment l-industrija tal-films) huwa s-sottoprogramm MEDIA tal-Ewropa Kreattiva. Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea titlob ir-rispett tal-"libertà u l-pluraliżmu tal-midja".

Il-politika awdjoviżiva fl-UE hija rregolata mill-Artikoli 167 u 173 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Il-parti fundamentali tal-leġiżlazzjoni f'dan il-qasam hija d-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva, li attwalment (2017) qed tiġi riveduta. L-istrument ewlieni tal-UE biex jgħin l-industrija (speċjalment l-industrija tal-films) huwa s-sottoprogramm MEDIA tal-Ewropa Kreattiva. Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea titlob ir-rispett tal-"libertà u l-pluraliżmu tal-midja".