Il-finanzjament tal-PAK

01-04-2018

Il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni tradizzjonalment kien jiġi żgurat minn fond wieħed, il-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG), li mill-1 ta' Jannar 2007 ġie sostitwit mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR).

Il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni tradizzjonalment kien jiġi żgurat minn fond wieħed, il-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG), li mill-1 ta' Jannar 2007 ġie sostitwit mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR).