Il-Politika Agrikola Komuni spjegata biċ-ċifri

01-04-2018

It-tabelli ta' hawn taħt juru data statistika bażika f'diversi oqsma relatati mal-Politika Agrikola Komuni (PAK), jiġifieri: l-agrikoltura u l-industrija alimentari fl-Istati Membri (tabella II), l-integrazzjoni tat-tħassib ambjentali fil-PAK (tabella III), is-settur tal-forestrija (tabella IV), il-finanzjament u n-nefqa tal-PAK (tabelli I u V) u l-kummerċ fil-prodotti agrikoli u alimentari (tabella VI).

It-tabelli ta' hawn taħt juru data statistika bażika f'diversi oqsma relatati mal-Politika Agrikola Komuni (PAK), jiġifieri: l-agrikoltura u l-industrija alimentari fl-Istati Membri (tabella II), l-integrazzjoni tat-tħassib ambjentali fil-PAK (tabella III), is-settur tal-forestrija (tabella IV), il-finanzjament u n-nefqa tal-PAK (tabelli I u V) u l-kummerċ fil-prodotti agrikoli u alimentari (tabella VI).