Networks trans-Ewropej – linji gwida

01-02-2018

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) iżomm in-networks trans-Ewropej (TENs) fl-oqsma tat-trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni, li ssemmew l-ewwel darba fit-Trattat ta' Maastricht, bil-għan li jiġu konnessi r-reġjuni kollha tal-UE. Dawn in-networks huma għodod maħsuba biex jikkontribwixxu għat-tkabbir tas-suq intern u għall-impjiegi, filwaqt li jsegwu għanijiet ambjentali u tal-iżvilupp sostenibbli. Fl-aħħar tal-2013 kien hemm riforma fundamentali tan-network trans-Ewropew tat-trasport (TEN-T).

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) iżomm in-networks trans-Ewropej (TENs) fl-oqsma tat-trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni, li ssemmew l-ewwel darba fit-Trattat ta' Maastricht, bil-għan li jiġu konnessi r-reġjuni kollha tal-UE. Dawn in-networks huma għodod maħsuba biex jikkontribwixxu għat-tkabbir tas-suq intern u għall-impjiegi, filwaqt li jsegwu għanijiet ambjentali u tal-iżvilupp sostenibbli. Fl-aħħar tal-2013 kien hemm riforma fundamentali tan-network trans-Ewropew tat-trasport (TEN-T).