Il-Politika dwar l-impjiegi

01-01-2018

Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 huwa l-ħolqien ta' impjiegi ġodda u ta' impjiegi aħjar. L-istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi (EES), bil-proċess ta' monitoraġġ tagħha u l-istrumenti ta' finanzjament konnessi, tikkontribwixxi għal "koordinazzjoni flessibbli". Il-leġiżlazzjoni tal-UE hija rilevanti f'ċerti oqsma anke jekk ir-responsabilità għall-impjiegi u l-politika soċjali tinsab primarjament f'idejn il-gvernijiet nazzjonali.

Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 huwa l-ħolqien ta' impjiegi ġodda u ta' impjiegi aħjar. L-istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi (EES), bil-proċess ta' monitoraġġ tagħha u l-istrumenti ta' finanzjament konnessi, tikkontribwixxi għal "koordinazzjoni flessibbli". Il-leġiżlazzjoni tal-UE hija rilevanti f'ċerti oqsma anke jekk ir-responsabilità għall-impjiegi u l-politika soċjali tinsab primarjament f'idejn il-gvernijiet nazzjonali.