Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima

01-02-2018

L-Unjoni Ewropea (UE) hija fost l-ekonomiji maġġuri ewlenin f'dak li għandu x'jaqsam mal-indirizzar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra (GHG). Sal-2018, hija kienet naqqset l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra b'23 % meta mqabbla mal-livelli tal-1990, u hija impenjata li tilħaq tnaqqis ta' 40 % sal-2030. F'Diċembru 2019, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-Patt Ekoloġiku Ewropew, u issa qed tipproponi pakkett ta' miżuri li għandu l-għan li jżid l-ambizzjoni ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-UE għall-2030 u li l-ekonomija tal-UE tiġi ddekarbonizzata sal-2050, f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi. Sabiex l-UE tkun fuq perkors bilanċjat lejn in-newtralità tal-karbonju sal-2050, f'Settembru 2020 il-Kummissjoni pproponiet li żżid l-ambizzjoni klimatika tal-mira ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra għal 55 % sal-2030, meta mqabbla mal-livelli tal-1990.

L-Unjoni Ewropea (UE) hija fost l-ekonomiji maġġuri ewlenin f'dak li għandu x'jaqsam mal-indirizzar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra (GHG). Sal-2018, hija kienet naqqset l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra b'23 % meta mqabbla mal-livelli tal-1990, u hija impenjata li tilħaq tnaqqis ta' 40 % sal-2030. F'Diċembru 2019, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-Patt Ekoloġiku Ewropew, u issa qed tipproponi pakkett ta' miżuri li għandu l-għan li jżid l-ambizzjoni ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-UE għall-2030 u li l-ekonomija tal-UE tiġi ddekarbonizzata sal-2050, f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi. Sabiex l-UE tkun fuq perkors bilanċjat lejn in-newtralità tal-karbonju sal-2050, f'Settembru 2020 il-Kummissjoni pproponiet li żżid l-ambizzjoni klimatika tal-mira ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra għal 55 % sal-2030, meta mqabbla mal-livelli tal-1990.