L-Assistenza Finanzjarja għall-Istati Membri tal-UE

01-02-2018

Il-mekkaniżmi ta' assistenza finanzjarja Ewropej huma mmirati biex jippreservaw l-istabbiltà finanzjarja tal-UE u ż-żona tal-euro, peress li diffikultà finanzjarja fi Stat Membru wieħed jista' jkollha impatt sostanzjali fuq l-istabbiltà makrofinanzjarja fi Stati Membri oħrajn. L-assistenza finanzjarja hija marbuta mal-kundizzjonalità makroekonomika (tirrappreżenta self aktar milli trasferiment fiskali), li tiżgura li l-Istati Membri li jirċievu tali assistenza jimplimentaw ir-riformi fiskali, ekonomiċi, strutturali u superviżorji meħtieġa. Ir-riformi huma miftiehma u stabbiliti f'dokumenti speċifiċi (memoranda ta' qbil) ippubblikati fis-sit web tal-Kummissjoni u, meta jkun rilevanti, fis-sit web tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà.

Il-mekkaniżmi ta' assistenza finanzjarja Ewropej huma mmirati biex jippreservaw l-istabbiltà finanzjarja tal-UE u ż-żona tal-euro, peress li diffikultà finanzjarja fi Stat Membru wieħed jista' jkollha impatt sostanzjali fuq l-istabbiltà makrofinanzjarja fi Stati Membri oħrajn. L-assistenza finanzjarja hija marbuta mal-kundizzjonalità makroekonomika (tirrappreżenta self aktar milli trasferiment fiskali), li tiżgura li l-Istati Membri li jirċievu tali assistenza jimplimentaw ir-riformi fiskali, ekonomiċi, strutturali u superviżorji meħtieġa. Ir-riformi huma miftiehma u stabbiliti f'dokumenti speċifiċi (memoranda ta' qbil) ippubblikati fis-sit web tal-Kummissjoni u, meta jkun rilevanti, fis-sit web tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà.