Il-qafas tal-UE għall-politiki fiskali

01-01-2018

Sabiex tiġi żgurata l-istabbiltà tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, il-qafas jeħtieġ ikun wieħed sod biex kemm jista' jkun jiġu evitati finanzi pubbliċi insostenibbli. Fi tmiem l-2011 daħlet fis-seħħ riforma (parti mill-hekk imsejjaħ "Six-Pack") li temenda l-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir. Riforma oħra f'dan il-qasam ta' politika, it-Trattat intergovernattiv dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza, inkluż il-Patt Fiskali, daħlet fis-seħħ fil-bidu tal-2013. Barra minn hekk, f'Mejju 2013 daħal fis-seħħ regolament dwar il-valutazzjoni tal-abbozzi ta' pjanijiet baġitarji nazzjonali (parti mill-hekk imsejjaħ "Two-Pack").

Sabiex tiġi żgurata l-istabbiltà tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, il-qafas jeħtieġ ikun wieħed sod biex kemm jista' jkun jiġu evitati finanzi pubbliċi insostenibbli. Fi tmiem l-2011 daħlet fis-seħħ riforma (parti mill-hekk imsejjaħ "Six-Pack") li temenda l-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir. Riforma oħra f'dan il-qasam ta' politika, it-Trattat intergovernattiv dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza, inkluż il-Patt Fiskali, daħlet fis-seħħ fil-bidu tal-2013. Barra minn hekk, f'Mejju 2013 daħal fis-seħħ regolament dwar il-valutazzjoni tal-abbozzi ta' pjanijiet baġitarji nazzjonali (parti mill-hekk imsejjaħ "Two-Pack").