Koperazzjoni Doganali fil-Qasam tal- Libertà, is-Sigurtà u l-Ġustizzja - L-irwol tad-dwana fil-ġestjoni tal-fruntieri esterni tal-UE

15-04-2011

Dan l-istudju joħloq kuntrast bejn l-irwol attwali tad-dwana fil-fruntieri esterni u l-irwol li suppost għandha d-dwana. L-iżbilanċ konsiderevoli li hemm bejn l-involviment tad-dwana u l-gwardjani tal-fruntieri jostakola l-operazzjoni bla xkiel tal-kontroll tal-fruntieri u jippreżenta riskji għassigurtà tal-Unjoni u ċ-ċittadini tagħha, inklużi attakki terroristiċi. Dan listudju janalizza l-kawżi ta’ dan l-iżbilanċ u jipproponi soluzzjonijiet xierqa skont l-istandards internazzjonali.

Dan l-istudju joħloq kuntrast bejn l-irwol attwali tad-dwana fil-fruntieri esterni u l-irwol li suppost għandha d-dwana. L-iżbilanċ konsiderevoli li hemm bejn l-involviment tad-dwana u l-gwardjani tal-fruntieri jostakola l-operazzjoni bla xkiel tal-kontroll tal-fruntieri u jippreżenta riskji għassigurtà tal-Unjoni u ċ-ċittadini tagħha, inklużi attakki terroristiċi. Dan listudju janalizza l-kawżi ta’ dan l-iżbilanċ u jipproponi soluzzjonijiet xierqa skont l-istandards internazzjonali.

Awtur estern

Peter HOBBING (Under coordination of the Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies - CEPS)