L-akkwist pubbliku u l-politika ta' koeżjoni

15-06-2012

Dan l-istudju jesplora r-rabta bejn żewġ oqsma ewlenin ta' interess pubbliku: l-akkwist pubbliku u l-Politika ta' Koeżjoni. Jibda bi spjegazzjoni ta' kif u meta tiġi applikata l-proċedura ta' akkwist fil-kuntest tal-Politika ta' Koeżjoni, imbagħad janalizza l-qagħda attwali fl-UE, it-traspożizzjoni tar-regolamenti dwar l-akkwist fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u r-riforma li għaddejja tal-qafas legali. Prinċipalment, l-istudju jiffoka fuq is-sinifikat tal-proċeduri ta' akkwist fil-Politika ta' Koeżjoni tal-UE. Jintużaw eżempji ta' esperjenza prattika rappreżentattiva biex jikkomplementaw l-informazzjoni miksuba minn riċerka sekondarja. Sensiela ta' intervisti mal-prattikanti fil-qasam tal-Politika ta' Koeżjoni ffaċilitat l-iżvilupp ta' għadd ta' rakkomandazzjonijiet fl-aħħar tal-istudju.

Dan l-istudju jesplora r-rabta bejn żewġ oqsma ewlenin ta' interess pubbliku: l-akkwist pubbliku u l-Politika ta' Koeżjoni. Jibda bi spjegazzjoni ta' kif u meta tiġi applikata l-proċedura ta' akkwist fil-kuntest tal-Politika ta' Koeżjoni, imbagħad janalizza l-qagħda attwali fl-UE, it-traspożizzjoni tar-regolamenti dwar l-akkwist fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u r-riforma li għaddejja tal-qafas legali. Prinċipalment, l-istudju jiffoka fuq is-sinifikat tal-proċeduri ta' akkwist fil-Politika ta' Koeżjoni tal-UE. Jintużaw eżempji ta' esperjenza prattika rappreżentattiva biex jikkomplementaw l-informazzjoni miksuba minn riċerka sekondarja. Sensiela ta' intervisti mal-prattikanti fil-qasam tal-Politika ta' Koeżjoni ffaċilitat l-iżvilupp ta' għadd ta' rakkomandazzjonijiet fl-aħħar tal-istudju.

Awtur estern

Jürgen Pucher, Christine Hamza, Michael Leckey and Herta Tödtling–Schönhofer (Metis GmbH)