Strumenti ta' finanzjament għall-infrastruttura tat-trasport tal-UE

15-06-2012

Dan l-istudju jagħti ħarsa ġenerali lejn l-istrumenti u s-sorsi ta' finanzjament attwali u futuri l-aktar importanti għall-infrastruttura tat-trasport tal-UE, b'mod partikolari għat-TEN-T. Barra minn hekk, jinkludi diskussjoni aktar analitika ta' dawn l-istrumenti fl-isfond tal-bidliet fil-qafas tal-politika sottostanti.

Dan l-istudju jagħti ħarsa ġenerali lejn l-istrumenti u s-sorsi ta' finanzjament attwali u futuri l-aktar importanti għall-infrastruttura tat-trasport tal-UE, b'mod partikolari għat-TEN-T. Barra minn hekk, jinkludi diskussjoni aktar analitika ta' dawn l-istrumenti fl-isfond tal-bidliet fil-qafas tal-politika sottostanti.

Awtur estern

Huib van Essen and Linda Brinke (CE Delft) , Robert Bain and Nigel Smith (ITS Leeds) , Ian Skinner (TEPR)