Il-patrimonju industrijali u l-agri turiżmu u t-turiżmu rurali fl-Ewropa

15-01-2013

Dan ir-rapport jagħti deskrizzjoni u analiżi ta' kif, għaliex, meta u fejn żviluppa t-turiżmu b'rabta mal-patrimonju industrijali u t-turiżmu rurali fl-Ewropa. Ir-rapport jiddiskuti kwistjonijiet attwali f'dawn is-suġġetti u jissuġġerixxi metodi li permezz tagħhom dawn iż-żewġ attivitajiet jistgħu jiġu estiżi, magħmula aktar vijabbli u sostenibbli, sabiex b'hekk joffru benefiċċji ekonomiċi, ambjentali u soċjo-kulturali akbar lilll-komunitajiet lokali involuti u għall-Ewropa kollha kemm hi.

Dan ir-rapport jagħti deskrizzjoni u analiżi ta' kif, għaliex, meta u fejn żviluppa t-turiżmu b'rabta mal-patrimonju industrijali u t-turiżmu rurali fl-Ewropa. Ir-rapport jiddiskuti kwistjonijiet attwali f'dawn is-suġġetti u jissuġġerixxi metodi li permezz tagħhom dawn iż-żewġ attivitajiet jistgħu jiġu estiżi, magħmula aktar vijabbli u sostenibbli, sabiex b'hekk joffru benefiċċji ekonomiċi, ambjentali u soċjo-kulturali akbar lilll-komunitajiet lokali involuti u għall-Ewropa kollha kemm hi.

Awtur estern

Bernard Lane, Richard Weston (Institute of Transport and Tourism, the UK), Nick Davies (Institute of Transport and Tourism, the UK), Elisabeth Kastenholz, Joana Lima and Janusz Majewsjki