Formazzjoni tal-Għalliema: Is-Sitwazzjoni Attwali u l-Prospettiva tat-Taħriġ tal -Għalliema tal-Primarja fl-Ewropa

15-07-2014

Dan l-istudju jipprovdi input lill-Kumitat għall-Edukazzjoni u l-Kultura tal- Parlament Ewropew dwar il-kwalità tal-għalliema fl-iskejjel primarji fl- Ewropa. Jivvaluta s-sitwazzjoni attwali tat-taħriġ inizjali tal-għalliema, lappoġġ bikri fil-karriera u l-iżvilupp professjonali kontinwu fl-Ewropa mill-perspettiva tal-għalliema individwali u l-edukaturi tal-għalliema. Nirrapportaw dwar sa liema punt dawn is-sottosistemi tal-continuum talformazzjoni tal-għalliema jgħinu lill-għalliema jaffrontaw l-isfidi filklassijiet tagħhom, fl-iskola u fil-livell tas-sistema. Ir-rapport iqis irriformi fis-settur wara rakkomandazzjonijiet preċedenti. L-istudju jikkonkludi b'rakkomandazzjonijiet ta' politika dwar kif tittejjeb aktar ilkwalità tat-tagħlim permezz tal-formazzjoni tal-għalliema.

Dan l-istudju jipprovdi input lill-Kumitat għall-Edukazzjoni u l-Kultura tal- Parlament Ewropew dwar il-kwalità tal-għalliema fl-iskejjel primarji fl- Ewropa. Jivvaluta s-sitwazzjoni attwali tat-taħriġ inizjali tal-għalliema, lappoġġ bikri fil-karriera u l-iżvilupp professjonali kontinwu fl-Ewropa mill-perspettiva tal-għalliema individwali u l-edukaturi tal-għalliema. Nirrapportaw dwar sa liema punt dawn is-sottosistemi tal-continuum talformazzjoni tal-għalliema jgħinu lill-għalliema jaffrontaw l-isfidi filklassijiet tagħhom, fl-iskola u fil-livell tas-sistema. Ir-rapport iqis irriformi fis-settur wara rakkomandazzjonijiet preċedenti. L-istudju jikkonkludi b'rakkomandazzjonijiet ta' politika dwar kif tittejjeb aktar ilkwalità tat-tagħlim permezz tal-formazzjoni tal-għalliema.

Awtur estern

Johan Bokdam and Inge van den Ende (Panteia) ; Simon Broek (Ockham IPS)