Is-sehem modali tat-trasport tal-merkanzija lejn u minn portijiet tal-UE

16-03-2015

Dan l-istudju jitfa' dawl fuq is-sehem modali tat-traffiku portwarju fl-UE. L-istudju jiġbor flimkien data dwar it-traffiku portwarju u l-karatteristiċi tiegħu, u janalizza d-diversi metodi użati biex il-portijiet jiġu kkollegati mad-destinazzjonijiet finali tal-merkanzija, inklużi t-trasbord, l-operazzjonijiet marittimi fuq distanzi qosra u l-portijiet interni. Huwa jappoġġa l-valutazzjoni tal-progress li sar lejn l-ilħuq tal-objettivi ta' politika dwar il-bidla modali mit-trasport bit-triq għal mezzi alternattivi.

Dan l-istudju jitfa' dawl fuq is-sehem modali tat-traffiku portwarju fl-UE. L-istudju jiġbor flimkien data dwar it-traffiku portwarju u l-karatteristiċi tiegħu, u janalizza d-diversi metodi użati biex il-portijiet jiġu kkollegati mad-destinazzjonijiet finali tal-merkanzija, inklużi t-trasbord, l-operazzjonijiet marittimi fuq distanzi qosra u l-portijiet interni. Huwa jappoġġa l-valutazzjoni tal-progress li sar lejn l-ilħuq tal-objettivi ta' politika dwar il-bidla modali mit-trasport bit-triq għal mezzi alternattivi.