Il-koerenza strateġika tal-Politika ta' Koeżjoni: tqabbil tal-perjodi ta' programmar 2007-13 u 2014-20

16-02-2015

L-għan ta' dan l-istudju huwa li jivvaluta l-evoluzzjoni u l-implimentazzjoni tal-koerenza strateġika tal-Politika ta' Koeżjoni bejn l-2014 u l-2020. Ibbażat fuq analiżi dokumentarja u intervisti mal-awtoritajiet tal-Istati Membri, l-istudju sab li kien hemm titjib ġenerali meta mqabbel mal-perjodu preċedenti, iżda jenfasizza wkoll serje ta' sfidi fil-livell nazzjonali u f'dak tal-UE mil-lat tal-iżgurar ta' approċċ strateġikament koerenti bejn Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej varji u ma' politiki oħra tal-UE.

L-għan ta' dan l-istudju huwa li jivvaluta l-evoluzzjoni u l-implimentazzjoni tal-koerenza strateġika tal-Politika ta' Koeżjoni bejn l-2014 u l-2020. Ibbażat fuq analiżi dokumentarja u intervisti mal-awtoritajiet tal-Istati Membri, l-istudju sab li kien hemm titjib ġenerali meta mqabbel mal-perjodu preċedenti, iżda jenfasizza wkoll serje ta' sfidi fil-livell nazzjonali u f'dak tal-UE mil-lat tal-iżgurar ta' approċċ strateġikament koerenti bejn Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej varji u ma' politiki oħra tal-UE.