31

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

Il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF)

21-10-2020

Il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF) huwa strument finanzjarju ġdid fi ħdan il-Politika ta' Koeżjoni, li għandu l-għan li jipprovdi appoġġ lit-territorji li qed jiffaċċjaw sfidi soċjoekonomiċi serji b'riżultat tat-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika. Il-JTF se jiffaċilita l-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, li l-għan tiegħu huwa li l-UE tilħaq in-newtralità klimatika sal-2050.

Il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF) huwa strument finanzjarju ġdid fi ħdan il-Politika ta' Koeżjoni, li għandu l-għan li jipprovdi appoġġ lit-territorji li qed jiffaċċjaw sfidi soċjoekonomiċi serji b'riżultat tat-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika. Il-JTF se jiffaċilita l-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, li l-għan tiegħu huwa li l-UE tilħaq in-newtralità klimatika sal-2050.

Commitments made at the hearing of Elisa FERREIRA, Commissioner-designate - Cohesion and Reforms

22-11-2019

The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.

The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.

Research for REGI Committee - Economic, social and territorial situation of Portugal

13-03-2019

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

Research for REGI Committee -The economic, social and territorial situation in LA REUNION

15-10-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Research for REGI Committee - The economic, social and territorial situation of Slovenia

15-03-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

01-11-2017

L-Unjoni Ewropea qed issaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tagħha biex tipprommovi l-iżvilupp armonizzat ġenerali. B'mod partikolari, l-UE għandha l-għan li tnaqqas id-diskrepanzi bejn il-livelli ta' żvilupp tad-diversi reġjuni tagħha. Fost ir-reġjuni konċernati, tingħata attenzjoni partikolari lil żoni rurali, żoni milquta minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u permanenti, bħal pereżempju r-reġjuni tat-Tramuntana mbiegħda ...

L-Unjoni Ewropea qed issaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tagħha biex tipprommovi l-iżvilupp armonizzat ġenerali. B'mod partikolari, l-UE għandha l-għan li tnaqqas id-diskrepanzi bejn il-livelli ta' żvilupp tad-diversi reġjuni tagħha. Fost ir-reġjuni konċernati, tingħata attenzjoni partikolari lil żoni rurali, żoni milquta minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u permanenti, bħal pereżempju r-reġjuni tat-Tramuntana mbiegħda b'densità ta' popolazzjoni baxxa ħafna, kif ukoll reġjuni insulari, transfruntiera u muntanjużi.

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR)

01-11-2017

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) huwa wieħed mill-istrumenti finanzjarji ewlenin tal-politika ta' koeżjoni tal-UE. L-għan tiegħu huwa li jgħin biex jitnaqqsu d-disparitajiet bejn il-livelli ta' żvilupp tar-reġjuni Ewropej u li jnaqqas is-sottożvilupp tar-reġjuni li huma inqas favoriti. Tingħata attenzjoni partikolari lir-reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi u permanenti, bħar-reġjuni tat-Tramuntana mbiegħda, li għandhom densitajiet ta' popolazzjoni baxxa ħafna ...

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) huwa wieħed mill-istrumenti finanzjarji ewlenin tal-politika ta' koeżjoni tal-UE. L-għan tiegħu huwa li jgħin biex jitnaqqsu d-disparitajiet bejn il-livelli ta' żvilupp tar-reġjuni Ewropej u li jnaqqas is-sottożvilupp tar-reġjuni li huma inqas favoriti. Tingħata attenzjoni partikolari lir-reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi u permanenti, bħar-reġjuni tat-Tramuntana mbiegħda, li għandhom densitajiet ta' popolazzjoni baxxa ħafna, u reġjuni insulari, transkonfinali u muntanjużi.

Il-Fond ta' Koeżjoni

01-11-2017

Il-Fond ta' Koeżjoni, li twaqqaf fl-1994, jipprovdi finanzjament lil proġetti marbuta mal-qasam tal-ambjent u tan-networks trans-Ewropej fl-Istati Membri li għandhom introjtu nazzjonali gross per capita ta' inqas minn 90% tal-medja tal-UE.

Il-Fond ta' Koeżjoni, li twaqqaf fl-1994, jipprovdi finanzjament lil proġetti marbuta mal-qasam tal-ambjent u tan-networks trans-Ewropej fl-Istati Membri li għandhom introjtu nazzjonali gross per capita ta' inqas minn 90% tal-medja tal-UE.

Il-Fond ta' Solidarjetà

01-11-2017

Il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea jippermetti lill-UE tagħti appoġġ finanzjarju lil Stat Membru, pajjiż fil-fażi ta' adeżjoni jew reġjun f'każ ta' diżastru naturali maġġuri.

Il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea jippermetti lill-UE tagħti appoġġ finanzjarju lil Stat Membru, pajjiż fil-fażi ta' adeżjoni jew reġjun f'każ ta' diżastru naturali maġġuri.

Il-Koperazzjoni Territorjali Ewropea

01-11-2017

Il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea hija l-istrument tal-Politika ta' Koeżjoni li għandu l-għan li jsolvi l-problemi li jinsabu mal-fruntieri u jiżviluppa b'mod konġunt il-potenzjal ta' territorji differenti. L-azzjonijiet ta' kooperazzjoni huma appoġġjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali permezz ta' tliet komponenti prinċipali: il-kooperazzjoni transfruntiera, il-kooperazzjoni transnazzjonali u l-kooperazzjoni interreġjonali.

Il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea hija l-istrument tal-Politika ta' Koeżjoni li għandu l-għan li jsolvi l-problemi li jinsabu mal-fruntieri u jiżviluppa b'mod konġunt il-potenzjal ta' territorji differenti. L-azzjonijiet ta' kooperazzjoni huma appoġġjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali permezz ta' tliet komponenti prinċipali: il-kooperazzjoni transfruntiera, il-kooperazzjoni transnazzjonali u l-kooperazzjoni interreġjonali.

Avvenimenti fil-ġejjieni

25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Smigħ -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Smigħ -
PECH
26-01-2021
The impact of Brexit on the level playing field in the area of taxation
Smigħ -
FISC

Sħab